ยามเช้า ของวัน จันทร์ พุธ ศุกร์ เวลา ๘.๓๐ น. คณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นัดให้หัวหน้าหน่วย/งานนัดคุยกันยามเช้า และจะคุยกันเฉพาะวันที่คณบดีไม่ติดราชการที่อื่น เพื่อได้มีโอกาสคุยกันก่อนปฏิบัติงาน เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันระหว่างหน่วยงานแบบง่ายๆ ในเวลาสั้นๆ เพื่อถามไถ่กัน ท่านครบดีให้โอกาสชงน้ำชา กาแฟ และเสริมด้วยขนมที่อาจารย์กรุณาให้เจ้าหน้าที่ซื้อมาให้ เป็นการเริ่มต้นยามเช้าด้วยบรรยากาศที่เป็นกันเอง ถือเป็นวิธีการที่ดีอย่างหนึ่งในการคุยแลกเปลี่ยนความรู้กัน