ได้มีโอกาสเข้าร่วมเตรียมความพร้อมให้กับผู้สมัครเข้าสู่ระบบมาตรฐาน ประทับใจมากตรงที่ "การเตรียมตัวของผู้สมัคร" เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันระหว่างผู้สมัคร กับ พัฒนากร