วันนี้งานการศึกษาสายอาชีพ โดย วัชรินทร์  ศรีณิบูลย์  มาลี ผ่องสุภา  และทีมวิทยากร (ทีมใจอารีย์)   พร้อมกับทีมรถแห่งการเรียนรู้ นำโดย  ประทีป  ธูปหอม  ได้ไปร่วมงานประเพณี "ขึ้นเขา เผาข้าวหลาม"  ที่
ต.สำโรง อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา มีเด็กนักเรียนและประชาชนมาร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก