เมื่อคืนวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๐ คณะเพลงอีแซวนักเรียนโรงเรียนบางลี่วิทยา ได้เข้าร่วมประกวดเพลงอีแซวระดับมัธยมศึกษา ในงานอนุสรณ์ดอนเจดีย์และงานกาชาดจังหวัดสุพรรณบุรี จัดโดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุพรรณบุรี มีทีมเข้าแข่งขัน ๗ ทีมคือ ๑.โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๑ ๒.โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๓ ๓.โรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยา ๔.โรงเรียนวัดวังกลุ่ม ๕.โรงเรียนหัววัง ๖.โรงเรียนอู่ทองศึกษาลัย ๗.โรงเรียนบางลี่วิทยา ผลปรากฏว่า โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๑ ได้รางวัลชนะเลิศ และโรงเรียนบางลี่วิทยา ได้รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ ได้ถ้วยรางวัล และเกียรติบัตร พร้อมเงิน ๖,๐๐๐ บาท นอกจากนี้ ด.ช.เก่งกาจ ฉิมเดช ของโรงเรียนบางลี่วิทยายังได้รางวัลรองชนะเลิศ พ่อเพลงดีเด่น เหล่านี้คือรางวัลแรกของปี ๒๕๕๐ ที่คณะเพลงอีแซว นักเรียนโรงเรียนบางลี่วิทยาได้รับ