จิตที่หลับไม่ลง...เมื่อค่ำคืนวานได้อธิบายอย่างดี. 
     แต่เสียงใดเล่าจะปลอบ  ในยามเกสรหนาวกรอบเป็นน้ำแข็ง
     ลาจากร้อยแก้ว และร้อยกรอง
     ลาจากน้ำหมึกและพู่กัน
     พรากจากกลีบเกสรบั้นปลายฤดู
     พ้นจากกำแพงแห่ง 
S.Q.
     เรื่องราวที่เคยรู้  เรื่องสวนและหนังสือโบราญ
     ตายขานกับความทะเยอทะยาน
     ล่องผ่านต้นป๊อปปล้างงอกไว
     ต้นไพน์  เปลือกขาว
     ผ่านกระท่อมชาวนา
     ซ้ำผ่านกลีบเกสรจืดจาง
     แต่แล้วไม่มีหนทางใด
     ดับความเวทนาแห่งตน
     ผ่านพ้นความโศกศัลย์
     อยู่ตรงนี้แหล่ะดีกว่า
     ลิ้มรสสิ่งที่อยู่ในใจ...


S.Q.  คือ เรือนจำ San Quentin

                    เจ. (แปลเป็นภาษาไทยโดยคุณศิริธร )