คือช่วงนี้ผมสนใจเกี่ยวกับเรื่องการฆ่าตัวตายหน่ะครับ มีอยู่ประเด็นหนึ่งที่ผมหาข้อมูลไม่เจอ เพราะนานมาแล้วที่ทราบว่าใครพอจะมีข้อมูลหรือคำแนะนำบ้างครับ จะเป็นพระคุณยิ่ง

เท่าที่ผมทราบจากประวัติศาสตร์พระไทยที่จะเผาตัวเองเมื่อคิดว่าตนเองบรรลุ เป็นอรหันต์แล้วมีน้อยมาก รายที่ผมได้ยินบ่อยๆ คือสมัยร.5-6 อีกครั้งก็สัก 10 กว่าปีก่อนที่ทางเหนือหรือเปล่า (ไม่แน่ใจครับ) ขณะที่ทางมหายานเขาทำกันเยอะกว่า
ไม่ทราบว่าท่านผู้รู้จะพอให้ข้อมูลในเรื่องนี้ได้ไหมครับ ผมเองก็จนด้วยเกล้า ไม่รู้จะไปหาที่ไหน  เอาเฉพาะเรื่องพระฆ่าตัวตายในปัจจุบัน (รัตนโกสินทร์) เพราะคิดว่าบรรลุนะครับ หรือถ้ามีแหล่งที่คิดว่าผมจะสืบค้นได้ก็กรุณาแนะนำด้วยครับ

thanks in advance