Contact

กิจกรรมลูกเสือ

  ผู้บริหารสถานศึกษา ลูกเสือรุ่นที่ 275 ร่วมกิจกรรม ศรีราชา  

ระหว่างวันที่ 26 - 27 มกราคม 2550 บุคลากรศูนย์นครศรีธรรมราชไปร่วมกิจกรรมงานลูกเสือ รุ่น 275 อย่างครบถ้วนทุกคนที่เคยเข้ารับการอบรมที่จังหวัดสงขลาเมื่อปีท่ผ่านมา และเป็นการเดินทางไปทำกิจกรรมที่คุ้มค่ามาก ด้วยเราได้รับการศึกษาดูงานอื่นๆอีกมากมายหลายด้าน เพราะตั้งแต่เราลงเหยียบพื้นสนามบินสุวรรณภูมิ เราก็ต้องพบกับสถานการณ์เพื่อการศึกษาในสิ่งแปลกใหม่ตั้งแต่การไปเยี่ยมชมบ้านของคนไทย ฝีมือวิศวกรชาวบุรีรัมย์ "บ้านคนไทย" ของสหฟาร์ม" ที่ศรีราชา วัดญาณฯ เขาชีจันทร์ ไร่องุ่น ตลอดจนกระทั่งถึงเวลาเข้าร่วมกิจกรรมลูกเสือ การฟื้นฟูความรู้ การร่วมงานสังสันทน์ การสอบวูดแบ็ท และการกระโดดหอสูงของค่ายวชิราวุธ ศรีราชา ตลอดเวลาสองวัน รวมถึงภารกิจก่อนหน้ากิจกรรมลูกเสือหนึ่งวัน เมื่อเสร็จสิ้นภาระกิจเดินทางกลับเราก็ได้รับความอนุเคราะห์จากท่าน ผอ.บุญส่ง คูวรากูล ให้รถส่งคณะของเราจนถึงสนามบินสุวรรณภูมิในการครั้งนี้คณะของเราต้องขอกราบขอบพระท่าน ผอ. บุญส่ง เป็นอย่างสูง ไว้ ณ โอกาสนี้ด้วย และเราทุกคนก็เดินทางกลับถึงจังหวัดนครศรีธรรมราชในคืนวันที่ 27 มกราคม 2550
     ภาระกิจนี้ สำนักงานบริหารการศึกษานอกโรงเรียน ได้มอบหมายเป็นภารกิจของผู้บริหารศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดตามนโยบายของรัฐบาล และต่อไปคาดว่าบุคลากรทางการศึกษานอกโรงเรียนต้องร่วมกิจกรรมลูกเสือมากขึ้น แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับการดูแลเอาใจใส่ของผู้บริหารในระดับสูงว่าจะเอาจริงเอาจังกับกิจกรรมนี้ให้ลึกซึ้งและบูรณาการให้ผสมผสานกับกิจกรรมปกติได้มากน้อยเพียงใด 

 

Posted in Gotoknow GotoKnow By 

Post ID: 75617, Created: , Updated, , License: All Rights Reserved, Comments: 3, Read: Click

Tags #ผู้บริหารสถานศึกษา

Recent Posts 

Comments (3)

ศิริเพ็ญ แสนสามารถ
IP: xxx.113.71.164
Written At 

เยี่ยมจริง ๆ เยี่ยมจริง ๆ เยี่ยมจริง ๆ

ดีใจจังที่โซนเรามีคนเก่งตั้งหลายคน การทำกิจกรรมเข้าค่ายพัฒนาคุณภาพชีวิตและอื่นๆ จะไม่ใช่ปัญหาใหญ่ของพวกเราอีกแล้ว  ดีใจจริง ๆ ค่ะ

อยากให้มีความเชื่อมั่นและมั่นคงในสิ่งที่ถูกต้อง เปรียบเสมือนต้นไม้ที่คอยให้ร่มเงาและความร่มเย็นและเป็นที่พึงของต้นไม้เล็ก ๆ ไม่ย่อท้อต่อยากลำบาก

                             

             อยากให้มีความแข็งแกร่ง และมั่นคง    ไม่ว่าจะผ่านไปนานสักแค่ไหน ก็คงไม่หวั่นไหว

นายทศพร
IP: xxx.173.174.159
Written At 

ให้ดี