ข่าวดีปนข่าวร้ายสำหรับผู้ใช้ GotoKnow ทุกท่านค่ะ ช่วงนี้เราเปลี่ยนแปลงระบบการนับจำนวนการอ่าน (Page Visit) ของแต่ละบันทึกมาเป็นรูปแบบใหม่ แต่ปรากฎว่าส่วนโปรแกรมของเราที่ทำการนับผู้อ่านที่ได้ทดลองใช้ไปเมื่อวานนั้นมีปัญหาหลายประการทีเดียวที่ทำให้การนับไม่ถูกต้องค่อนข้างจะมาก

วันนี้เราจึงทำการปรับปรุงส่วนการนับนี้ใหม่ ซึ่งเราคิดว่าวิธีใหม่นี้จะทำงานได้ถูกต้องกว่าวิธีทดลองไปเมื่อวานมากค่ะ ส่วนนี้เป็นข่าวดี

เราจะเขียนอธิบายวิธีการนับใหม่ในรายละเอียดอีกครั้งนะคะ

แต่อย่างไรก็ตาม เพื่อใช้วิธีการนับใหม่ เราต้องเริ่มกระบวนการย้ายข้อมูลจากวิธีการนับแบบเก่ามาเป็นวิธีการนับแบบใหม่อีกรอบ ซึ่งจะใช้เวลาประมาณ 24 ชั่วโมงนับจากตอนนี้ค่ะ ส่วนนี้เป็นข่าวร้ายค่ะ

ระบบของเราใช้ไปทำไป เปรียบเหมือนไปทานอาหารร้านอาหารที่กุ๊กออกมาปรุงให้ดูสดๆ ข้อดีคืออาหารสด แต่บางทีปรุงสดเกินไปอาหารก็ไม่ค่อยสุกบ้างในบางครั้งค่ะ