วันที่ 30 มกราคม 2550

พี่หมูจากเครือข่ายผู้ติดเชื้อเขต7 ได้มาร่วมกันว่างแผนกับการจัดตั้งศูนย์องค์รวมกลุ่มสานน้ำใจสองฝั่งโขงโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชธาตุพนมซึ่งมีสมาชิกแกนนำในการทำงาน6คนและทีมพี่เลี้ยงคือผมกับพี่น้อย2คนประชุมกันที่ทำการกลุ่ม

โดยประเด็นวันนี้คือจะมีการตั้งศูนย์องค์รวมขึ้นเพื่อทำงานร่วมกับโรงพยาบาลโดยจะเริ่มงานตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2550 โดยได้รับการสนับสนุนจากเครือข่ายเอดส์แห่งประเทศไทย โดยของบจากGlobal fund และสสส.ซึ้งจะทำงานที่ศูนย์สัปดาห์ละ 2 วัน คือวันอังคารกับวันพุธ ซึ่งผมขอเป็นวันพฤหัสบดี เนื่องจากวันพุธเป็นวันที่มีผุ้ป่วยวัณโรคมากซึ่งอาจจะเกิดการติดเชื้อได้ ดังนั้นจึงกำหนดร่วมกันว่าทำงานวันอังคารกับวันพฤหัสบดี เยี่ยมบ้านวันพุธและศุกร์ และจะสับเปลี่ยนกันมาทำงานสัปดาห์ละ 2 คน ได้เบี้ยเลี้ยงกันคนละ 180 บาทและขอความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ในการแนะนำกลุ่มสมาชิกมาพบและผู้ที่สนใจมาพูดคุยกับผุ้ที่อยุ่ศูนย์ได้เป็นต้นไป เจ้าหน้าที่รับทราบและจะดำเนินการด้วย

ภก.มด