การดูแลรักษาผลิตภัณฑ์ครีมบำรุงผิวให้มีอายุการใช้งานที่ยาวนาน เครื่องสำอางส่วนใหญ่จะมีอายุการใช้งานโดยเฉลี่ยประมาณ 24 เดือน หรืออาจจะสั้นกว่านั้นในกรณีที่เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของสารบำรุงธรรมชาติซึ่งมีผลสืบเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงตามธรรมชาติของสารสกัดนั้นๆ   ข้อสังเกต ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงก็คือ สี และกลิ่น แต่ทั้งนี้คงต้องดูองค์ประกอบในเรื่องของอายุผลิตภัณฑ์ด้วย ดังนั้นก่อนซื้อทุกครั้งสิ่งที่ต้องคำนึงถึงก็คือ วันที่ผลิตและวันที่หมดอายุจะต้องพิมพ์กำกับไว้ที่ผลิตภัณฑ์ทุกชิ้น      เพื่อให้สามารถใช้ผลิตภัณฑ์นั้นๆได้อย่างเต็มประสิทธิภาพคุณจึงควรศึกษาวิธีการใช้และข้อบ่งชี้วิธีการใช้ที่ถูกต้องจากใบกำกับสินค้าให้เข้าใจก่อนใช้และเพื่อให้สามารถใช้ผลิตภัณฑ์บำรุงผิวได้ประสิทธิภาพสูงสุดตลอดจนถนอมอายุการใช้งานของผลิตภัณฑ์ให้ยางนานเพิ่มมากขึ้น จึงมีคำแนะนำดังนี้(1) ควรเก็บในที่ไม่ร้อนเกินไป หรืออุณหภูมิไม่เกิน 45 องศาเซลเซียส ไม่แนะนำให้เก็บในรถเป็นเวลานานหรือประจำ(เนื่องจากอุณหภูมิในรถเมื่อจอดไว้ช่วงกลางวันจะสูงเกิน 45 หรืออาจเกิน 50 องศาเซลเซียส) ส่วนการเก็บไว้ในตู้เย็น ขอให้อ่านคำแนะนำจากใบกำกับสินค้าให้ดีก่อนเนื่องจากบางประเภทมีปัญหากับอุณหภูมิต่ำเหมือนกัน  (2) ไม่ควรเก็บในสถานที่มีแสงแดดส่องโดยตรงเพราะแสงแดดมีทั้งความร้อนและรังสีและรังสียูวีที่อาจไปทำลายคุณสมบัติบางอย่างภายในเนื้อผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์โดยเฉพาะเรื่องสีได้ (3) จำพวกครีมบำรุงไม่แนะนำให้เก็บในห้องอาบน้ำ เนื่องจากสภาพแวดล้อมในห้องน้ำมีความชื้นและอาจก่อให้เกิดเชื้อจุลลินทรีย์ปนเปื้อนเนื้อผลิตภัณฑ์ได้เมื่อมีการเปิดใช้บ่อยครั้ง (4) ไม่แนะนำให้ใช้มือสัมผัสกับเนื้อผลิตภัณฑ์บำรุงโดยตรง เพราะอาจทำให้เชื้อจุลินทรีย์ปนเปื้อนกับเนื้อผลิตภัณฑ์ ส่งผลให้ผลิตภัณฑ์มีอายุการใช้งานสั้นลงได้

จากoriental princess exclusive magazine

โดย ปิยะวดี  ฉาไธสง