วันนี้มีเอกสารมาให้กรอกเกี่ยวกับวิชาการศึกษาทั่วไปในปีการศึกษาหน้าซึ่งหว้าจะต้องสมัครสอน 2 วิชาคือวิชาเศรษฐกิจพอเพียงและวิชาเศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจำวัน

               ถ้าเป็นบางคนอาจจะบ่น   เพราะที่สอนอยู่ก็ 5 วิชาแล้ว  แต่หว้ากลับชอบ   มีอะไรให้ค้นหาและเรียนรู้อีกแล้ว   บันทึกนี้เป็นบันทึกเริ่มต้นสำหรับหว้าเกี่ยวกับการเรียนการสอนแบบเป็นเรื่องเป็นราวหน่อย  ท่านครูบาฯแนะนำว่าให้เขียนเป็นลำดับขั้นตอน    รู้สึกว่าการเขียนบันทึกที่แยกมานี้ต้องหาช่วงเวลาสมองว่างๆ   แล้วเขียนในฐานะมือใหม่   

                การเขียนเรื่องเกี่ยวกับการเรียนการสอนนั้นรู้สึกกลัวๆกล้าๆ เพราะไม่มั่นใจในประสบการณ์ของตัวเอง    กลัวว่าคนที่เข้ามาอ่านจะมองว่าเราเขียนอะไรกันนี่    แต่ถ้าเรามัวกลัวการเริ่มต้น  ก็จะไม่มีการพัฒนาด้านการเรียนการสอน  คงต้องขอความรู้จากท่านผู้รู้ทั้งหลายช่วยติชมด้วยค่ะ  เพราะการสอนวิชาเศรษฐศาสตร์เป็นสิ่งที่กังวลที่สุด  เนื่องจากเราเข้าใจ   แต่ไม่สามารถสอนให้นักศึกษาเข้าใจได้     ถ้าใครมีเทคนิคในการสอนดีๆ ช่วยแนะนำกันบ้างนะคะ

                                     Teacher