เรื่องนี้เป็นเรื่องเล่าของน้องๆ จาก ม.อ. วิทยาเขตหาดใหญ่นี่เอง