>>Click to listen<<

ก้อนหินก้อนนั้น

เคยมีใครสักคน ได้บอกฉันมา

ว่าเวลาใครทำกับเรา ให้เจ็บช้ำใจ

ลองไปเก็บก้อนหิน ขึ้นมาสักอัน

ถือมันอยู่อย่างนั้น และบีบมันไว้  

บีบให้แรงจนสุดแรง ให้มือทั้งมือมันเริ่มสั่น

ใครคนนั้นยิ้มให้ฉัน ถามว่าเจ็บมือใช่ไหม  

ไม่มีอะไรจะทำร้ายเธอ ได้เท่ากับเธอทำตัวของเธอเอง

ให้เธอคิดเอาเอง ว่าชีวิตของเธอเป็นของใคร

ไม่มีอะไรจะทำร้ายเธอ ถ้าเธอไม่รับมันมาใส่ใจ

ถูกเขาทำร้าย เพราะใจเธอแบกรับมันเอง  

ใครมาทำกับเธอ ให้เจ็บหัวใจ

ก็แค่ให้ก้อนหินก้อนนั้น ให้เธอรับมา

เพียงเธอจับมันโยน ให้ไกลสายตา

หรือเธอปรารถนา จะเก็บมันไว้  

หากยิ่งยอมยิ่งแบกไป หัวใจของเธอก็ต้องสั่น

หากยังทำตัวแบบนั้น ถามว่าปวดใจใช่ไหม  

ไม่มีอะไรจะทำร้ายเธอ ได้เท่ากับเธ อทำตัวของเธอเอง

ให้เธอคิดเอาเอง ว่าชีวิตของเธอเป็นของใคร

ไม่มีอะไรจะทำร้ายเธอ ถ้าเธอไม่รับมันมาใส่ใจ

ถูกเขาทำร้าย เพราะใจเธอแบกรับมันเอง  

ไม่มีอะไรจะทำร้ายเธอ ได้เท่ากับเธอทำตัวของเธอเอง

ให้เธอคิดเอาเอง ว่าชีวิตของเธอเป็นของใคร

ไม่มีอะไรจะทำร้ายเธอ ถ้าเธอไม่รับมันมาใส่ใจ

ถูกเขาทำร้าย เพราะใจเธอแบกรับมันเอง

ถูกเขาทำร้าย เพราะใจเธอรับไว้เอง ...