สังเคราะห์บทเรียนโครงการบูรณาการเพื่อพัฒนาองค์กรการเงินชุมชน ตอนที่ ๖

คุณพัช   พอช.   ผู้จัดการทางใต้ไม่สามารถมาร่วมได้เลยเพราะ พอช.เป็นหน่วยระดับชาติ แต่ให้อิสระในการที่จะร่วมงานกับหน่วยงาน โดยคนทำงานสามารถทำได้เต็มที่ ให้โอกาสคนทำงาน โดยโครงสร้างหน่วยเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ก็มีคือต้องหน่วยเศรษฐกิจและทุนชุมชน ในบทนี้ก็พยายมดึงกับทีมของหน่วยที่เกี่ยวข้องลงมารับรู้ แต่ว่าในเชิงการประสานงานยังไม่แน่ใจ ตัวคุณอำนวยสามารถทำหน้าที่เป็นคุณเอื้อได้เลย

คุณภีม        บทบาทคุณอำนวย ของ พอช.ได้หรือเปล่า

คุณพัช    ได้

คุณภีม       พอดีเลยจะถามถึงหัวนี้ว่าผมค้นพบว่าบางหน่วยงานนี้เป็นคุณเอื้อได้แต่เป็นคุณอำนวยไม่ได้ หากเราลองไล่ดูว่าหน่วยงานใดเป็นอะไรได้บ้างนะเริ่มที่  พช.  เป็นทั้งคุณเอื้อและคุณอำนวยได้สามารถมีทีมคุณอำนวยมาทำงานเต็มที่ได้  พอช.นี้ถ้าเป็นคุณอำนวยมีเจ้าหน้าที่สามารถทำได้   ออมสินเป็นคุณอำนวยด้วยจะได้หรือเปล่า 

คุณสมหมาย     ได้ แต่ในช่วงแรกของการดำเนินโครงงการนี้ ความชัดเจนยังไม่มีว่าจะได้หรือไม่ได้ เพราะของผมพนักงานทำแผนมี 5-6 คน และจะมีคนที่ทำงานด้านชุมชนโดยเฉพาะสามารถเข้ามาได้ คนที่ทำเกี่ยวกับวิสาหกิจชุมชนคือสามารถมาทำเป็นคุณอำนวยได้หากประชุมอะไรก็ขอให้บอก

คุณภีม     กศน.ได้อยู่แล้วเนื่องจากว่าครูเต็มไปหมด ใช่หรือเปล่าครับ อ.จำนง

อ.จำนง   มีครับมี

คุณภีม       แสดงว่าเป็นคุณอำนวยได้อยู่แล้ว ต่อมาของ เกษตรก็ชัดเจน

คุณเกรียงไกร  เกษตรตำบลจะเป็นคุณอำนวย  ผมเองจะเป็นคุณประสาน เพราะของผม KM ผมมีคุณเอื้อ คุณประสาน คุณอำนวย คุณกิจ

คุณภีม     คุณประสานมีหน้าที่ในการเชื่อมโยง  ในส่วนของหน่วยงานที่ไม่ได้มา เอาของผมก่อน (มวล.) ดีกว่านะ ของผม คุณเอื้อจริง ๆ ต้องเป็นอธิการหากพูดตามโครงสร้างใหญ่ ของ อ.จำนงก็จะเป็น ผอ.วิมล

คุณชะอ้อน    ก็เหมือนที่พี่ ๆ เขาเสนอมานี้ หากเราต้องการให้คุณเอื้อทั้ง 9 คนมาพูดคุยกันว่าจะเอาอย่างไรสามารถทำได้หรือเปล่า

คุณภีม        พี่ชะอ้อนนี้เรากำลังจะสรุปแนวทางเพื่อที่จะเสนอผู้ว่า และพูดถึงแนวทางที่จะดำเนินงานต่อไป หรือว่าทำแผนต่อเลยเพื่อที่จะได้เห็นว่าเราได้ถอดบทเรียนมาแล้ว

คุณสมหมาย     พี่ว่าหากเราเขียนบทบาทออกมาให้ชัดเจนว่าหน่วยงานใดมีบทบาทอย่างไร เป็นแนวทางในการปฏิบัติน่าจะดีนะ เขียนบทบาทมาให้ชัดเลยว่ามีบทบาทหน้าที่อะไรบ้าง กฎ ข้อบังคับ เป็นโครงสร้างร่วมกันเลย กำหนดแนวทาง นโยบายการทำงานร่วมกันเลยว่าจะไปในทิศทางใด นโยบายอย่างไร หน่วยงานไหน

คุณภีม        เราน่าจะมีหน่วยงานที่มากกว่านี้นะที่เกี่ยวข้อง อย่างเช่นสาธารณสุข

คุณสมหมาย     เหมือนกับที่ กศน.ว่านั่นแหละให้หน่วยงานเขาเต็มใจที่จะเข้าร่วมกับเรา เช่นของผมนี้แน่นอนอยู่แล้วเนื่องจากว่าเราสนับสนุนคนระดับรากหญ้าอยู่แล้ว ให้โอกาสเต็มที่ ตามนโยบายที่ลงมา

คุณภีม         ก็คือ ให้เราเขียนบทบาทหน้าที่

คุณชะอ้อน     พี่หมายให้เราเขียนบทบาทหน้าที่ต่อไปนี้ว่าใครมีหน้าที่อย่างไร ต่อไป

คุณชะอ้อน    ของ กศน.ทำอะไรบ้าง

คุณเกรียงไกร    คือ ปัญหาของเกษตร ปัญหาคือ ปัญหาเรื่องคุณอำนวย คุณอำนวยไม่รู้บทบาทหน้าที่ว่าจะทำอะไรบ้าง เรากำหนดบทบาทให้ชัดเจนว่าคุณเอื้อมีหน้าที่อะไรบ้าง คุณอำนวยมีหน้าที่อะไร คุณกิจมีหน้าที่อะไร คุณบันทึก กำหนดให้ชัดเจนว่ามีบทบาทหน้าที่อะไรบ้าง และทำตามบทบาทหน้าที่ของแต่ละคน

คุณสมหมาย    งานที่จะขับเคลื่อนไปข้างหน้าพี่ว่ามันน่าจะดีมาก เพราะทุกคนรู้บทบาทและหน้าที่ของตนเอง

คุณเกรียงไกร    บางที่คุณอำนวยทำหน้าที่เป็นคุณกิจเองอะไรแบบนี้ มันสับสน หลงหน้าที่กัน

คุณสมหมาย     วางการจัดการทั้งระบบ วางนโยบายร่วมกัน

คุณภีม       ตอนนี้ที่ไม่ได้มาคือมี ธกส. ซึ่งจะคล้ายกับออมสินหากเราวิเคราะห์แทน ผอ.โสภณก่อนก็คล้ายคลึง  ก็มีของสหกรณ์ คุณอำนวยก็จะเป็นยากเหมือนกันเนื่องจากมีจำกัด

คุณเกรียงไกร    สหกรณ์ในพื้นที่มีน้อย

คุณชะอ้อน    สหกรณ์หากคุยในระดับคุณเอื้อได้

คุณเกรียงไกร       ผมว่าหน่วยงานที่น่าจะเอาเข้ามาได้ก็มีสาธารณสุขน่าจะเอาเข้ามาร่วมได้ เขาก็ทำงานชุมชนเหมือนกัน    ตัว KM ที่ทำมา 1 ปีที่สำคัญที่สุดคือ คุณกิจ คุณอำนวย  และคุณบันทึกสำคัญที่สุด คุณบันทึกสำคัญกว่าเพื่อน หากคุณมาทำเวทีแล้วไม่ได้บันทึก ไม่สรุปบทเรียนก็จบ

คุณภีม       ของเราวางคนเอาไว้แล้วแต่ว่าไม่รู้ว่าทำหรือเปล่าเท่านั้นเอง ตอนเราวางคุณอำนวย 3 คนเราก็กำหนดบทบาทเอาไว้ว่า ใครเป็นคุณบันทึก คุณประสาน คุณนำกระบวนการ 3 คนที่รับผิดชอบนี้ 1. จะมีคุณประสาน ประสานชุมชน ประสานทีม 2. คุณบันทึก 3.คุณนำกระบวนการ 3 คนที่เราวางล็อคไว้ แต่ในทีมจะทำหรือเปล่าก็ต้องถอดบทเรียน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สวัสดิการและองค์กรการเงินชุมชนความเห็น (0)