สังเคราะห์บทเรียนโครงการบูรณาการเพื่อพัฒนาองค์กรการเงินชุมชน ตอนที่ ๔

กำหนดโครงสร้าง ระบบการจัดการให้ชัดเจน
คุณภีม มีอีกข้อหนึ่งคือที่เรามาทำงานกัน รู้สึกว่าไม่รู้เรื่องหรือรู้สึกว่าในการจัดการของเราในการนัดประชุมตามความเข้าใจมีข้อแนะนำอะไรบ้าง

คุณสมหมาย เหมือนพี่เขาว่าเราจะทำอะไรเราต้องให้ชัดเจนในหลักการก่อนว่างานนี้เรามีวัตถุประสงค์อย่างไร จะขับเคลื่อนไปอย่างไร ประชุมกันสักครั้งเหมือนว่าแหละมาบ้างไม่มาบ้าง ขาดขั้นตอน ขาดหลาย ๆ เรื่องประติดประต่อกันไม่ได้ ให้เรากำหนดเลยว่า ทำโครงการต่อไปปี 49 เราจะเริ่มต้นอย่างไร นำกระบวนการอย่างไร ปฏิบัติอย่างไร หน่วยงานไหนรับผิดชอบตรงไหนบ้าง เช่น ด้านงบประมาณ ด้านยานพาหนะ หรือวัสดุอุปกรณ์อะไรก็แล้วแต่ เราก็สามารถช่วยกันได้เพราะองค์กรเราตั้งมา หนึ่งด้านลงทุนมันไม่มีเพราะฉะนั้นเราต้องมาช่วยกัน ขับเคลื่อนตัวนี้ไปสู่เป้าหมายที่เราวางไว้ให้ได้

คุณภีม ผมฟังแล้วว่า เราต้องมีการสร้างความชัดเจนร่วมกันในเรื่อง วัตถุประสงค์เป้าหมาย แผนงาน ให้ชัดเจน ที่ผ่านมายังไม่ชัดเจน

คุณสมหมาย เช่น เรื่องหนังสือบางครั้งล่าช้าในการส่งถึงมือ เช่น เมื่อวันที่ 14 พี่ขอยกตัวอย่าง พอช.เชิญพี่ หนังสือไปถึง 08.30 นงแล้วพี่ออกข้างนอกพี่เข้ามาประมาณ 14.00 น. แล้วเด็กก็แจ้งว่าหนังสือ พอช.มาเพิ่งจะรู้เมื่อการประชุมเสร็จแล้ว เป็นต้น

        คุณภีม    ส่วนนี้ปัญหาระบบเตรียมการ ระบบการประสานงานของส่วนกลาง พี่ชะอ้อนกับซาบีอา  OK เข้าท่าแล้ว  อ.จำนง กศน.

                อ.จำนง จาก กศน. พูดถึงคุณเอื้อ ตอนนี้ไปไหนต่อไหน ผอ.วิมล (ผอ.กศน.) หรือผู้ว่าไปอยู่ที่ไหนก็จะต้องบรรยายเรื่องนี้ได้ข่าวว่าไปโรงแรมก็จะคุยเรื่องนี้กับหลาย ๆ กลุ่มส่วนเรื่องาน KM ลงแล้วตอนนี้ หลังสุดเมื่อวานประชุม ผอ.วิมล เห็นผมทำเรื่องนี้อยู่ก็เปิดโอกาสให้ผมพูดเรื่อง KM ผมพูดประมาณ 30 นาทีได้ ว่า KM สำคัญอย่างไร หลังสุดฝากความหวังไว้ที่โครงการ กศน.การจัดการความรู้กับชาวบ้าน ของบจากผู้ว่า 5 ล้านซึ่งผมเองก็ได้เอาเอกสารต่าง ๆ ที่ผมบันทึกได้จากโครงการนี้ไปประกอบเหตุและผลกับโครงการตอนนี้กำลังรอลุ้นอยู่ว่าจะได้รับงบสนับสนุนหรือเปล่า แต่มีแนวโน้มที่ดีว่าจะได้เพราะตอนนี้ โครงการใดที่เสนองบบูรณาการ CEO หากไม่เข้ากับ KM มีทีท่าว่าจะไม่ได้ กศน. น่าจะได้รับการพิจารณาเนื่องจากว่าการทำตรงนี้เพื่อให้ประชาชนที่อยู่นอกระบบได้รับการศึกษา ได้องค์ความรู้ ได้สังเคราะห์ถอดบทเรียน เราต้องทำทุกเรื่องเพื่อที่จะให้ถอดบทเรียนออกมาได้ พูดถึงบรรยากาศใน กศน.ตอนนี้ไปได้สวย ในฐานะคุณเอื้ออีกบทบาทหนึ่งก็ขอเล่าให้ฟังตรงนี้ว่า KM เกิดแล้วใน กศน.

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สวัสดิการและองค์กรการเงินชุมชนความเห็น (0)

หมายเลขบันทึก

7548

เขียน

19 Nov 2005 @ 12:41
()

แก้ไข

11 Feb 2012 @ 14:07
()

สัญญาอนุญาต

สงวนสิทธิ์ทุกประการ
อ่าน: คลิก