สังเคราะห์บทเรียนบูรณาการเพื่อพัฒนาองค์กรการเงินชุมชน ตอนที่ ๒

คุณภีม (มวล.)   ประเด็นการผ่าน อบต.การออกแบบเราได้วางไว้แล้วตอนต้น แต่ในขั้นปฏิบัติคุณอำนวยพยายามไม่รู้พยายามหรือไม่นะการทำงานของ อบต.ถ้าเกิดพยายาม ตามข้อเสนอแนะ เราน่าจะมีความพยายามมากขึ้น เราจะให้ อบต.เข้ามามีส่วนร่วมในการขับเคลื่อน

คุณเกรียงไกร (เกษตร)                คืออย่างนี้จริง ๆ เหมือน ตำบลที่เราลงไปทำปัญหาที่ประสบ คือ ถ้าเราเริ่มจากแกนนำชุมชนนะ อบต.กับแกนนำชุมชนจะไม่เข้ากัน เรื่องการเมืองจะมีปัญหา  บางชุมชนที่เริ่มจาก อบต.เลยเนี่ย อบต.จะให้งบสนับสนุน 4-5 หมื่นด้วยซ้ำเพื่อไปทำถ้าเริ่มจาก อบต. หากไปเอาแกนนำ กรรมการศูนย์ อบต. จะไม่ยุ่งเลย ไม่เข้าเลย เพราะมันขัดแย้งกัน บางทีเรื่องการเมือง เหมือนหัวคะแนน หัวคะแนนคนนี้ หัวคะแนนคนนั้น ถ้าพอเริ่มจาก อบต.เลย หมายความว่า อบต.เขาก็จะมีกรรมการในหมู่บ้านชุมชน เขาก็จะคัดขึ้นมาได้แต่อาจจะมีทีมคนละฝั่งกันเขาอาจจะไม่เข้ามาร่วมเวทีตรงนั้น แต่เพียงให้ไปมองส่วนใหญ่เท่านั้น ผมว่า อบต.เองเขาก็อยากหวังประโยชน์ของชาวบ้าน เพื่อคะแนนเสียงของเขา

คุณชะอ้อน (พช.) ต้องถามน้องเอกในเรื่องนี้ (แซวกันในวงประชุมเนื่องจากคุณเอกเป็นเจ้าพนักงานใน อบต.)

คุณภีม                  หมายความว่าเราไปจับที่แกนขององค์กรการเงินมาเป็นตัวหลัก

คุณเกรียงไกร  ของผมก็เหมือนกันทำแผนชุมชนไหรก็เหมือนกัน ถ้าหากว่าที่ตำบลไหนไปเจอที่เขาไม่ขัดแย้งกันแผนชุมชนก็ออกมาสมบูรณ์ ของชะอวดพวกเนี่ยะที่ตั้ง ของเกาะขันธ์พวกเนี่ยทาง อบต.ไหร่ก็ชุดเดียวกันหมด พอวางแผนชุมชนปั๊บ ถึงชาวบ้าน คนละเรื่องกันเลย อบต.ไม่รับเลย แผนทำแล้วก็ตั้งอยู่แบบนั้นแหละไม่ได้

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สวัสดิการและองค์กรการเงินชุมชนความเห็น (0)