นิลเนตร์ 10

บันทึกการฝึกประสบการณ์วิชาชีพโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
 จากเมื่อวานนะคะเมื่อวันศุกร์หนูก็ไปถึงโรงเรียนเวลาประมาณ 7.35 น. วันนี้มีการจัดเตรียมห้องประชุมเพื่อรอรับการประชุมคณะผู้บริหารโรงเรียนในอำเภอเมืองซึ่งจะมีขึ้นในวันจันทร์ วันนี้หนูก็ช่วยอาจารย์เขาเตรียมสถานที่ เช็คระบบเครื่องเสียงในห้องประชุมบ้างซึ่งเครื่องเสียงส่วนใหญ่ก็จะมีการเซ็ทระบบไว้อยู่แล้วเพราะห้องประชุมนี้จะใช้เฉพาะเวลาประชุมฉนั้นระบบเครื่องเสียงจึงมีการติดตั้งแบบถาวร และในตอนบ่ายก็ได้ช่วยอาจารย์จัดเรียงข้อความและรูปภาพเพื่อทำต้นฉบับวารสารของโรงเรียนเพื่อที่จะนำส่งสำนักพิมพ์เพื่อจัดพิมพ์และนำมาแจกนักเรียน ข้อมูลต่าง ๆก็จะได้จากประมวลภาพกิจกรรมต่าง ๆที่ผ่านมาในภาคเรียนนั้น ๆ ก็จัดทำเป็นวารสารเพื่อเผยแพร่กิจกรรมของทางโรงเรียนเพื่อให้ผู้ปกครองนักเรียนได้ทราบ วันนี้ก็งานเบา ๆ ล่ะค่ะไม่มีอะไรมาก

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกของนิลเนตร์ความเห็น (0)