บอย สหเวช
นาย อนุวัทย์ เรืองจันทร์

5 ส.ทัวร์ (1)


ในที่ประชุมได้มีการสรุปให้ผู้ที่จะทำหน้าที่ตรวจประเมิน 5 ส. เป็นประจำทุกเดือนในหน่วยต่าง ๆ ซึ่งผมเรียกกิจกรรมนี้ว่า 5 ส. ทัวร์

    เมื่อวาน (18 พ.ย. 48) ได้มีการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพชุดใหมนัดแรก มีดร.ศิริลักษณ์ ธีรภูธร รองคณบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพเป็นประธานในที่ประชุม มีวาระเกี่ยวกับการดำเนินกิจกรรม 5 ส.ในภาพรวมของคณะสหเวชศาสตร์ โดยประธานที่ประชุมได้มอบหมายให้ผมชี้แจงในการดำเนินโครงการพัฒนา 5 ส.อย่างยั่งยืนให้ที่ประชุมทราบ ผมได้เสนอแนะการดำเนินกิจกรรม 5 ส. ดังนี้

  • ระบบการสะสางเอกสาร จะต้องมีการดำเนินการของคณะอย่างเป็นระบบ
  • การจัดทำส. สะดวก โดยเฉพาะการจัดเก็บเอกสารควรมีการดำเนินการให้สอดคล้องกับการประกันคุณภาพ
  • การจัดทำส. สะอาด ในส่วนต่าง ๆ ควรมีการทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ เดือนละ 1 ครั้ง โดยเฉพาะความสะอาดของห้องน้ำควรดูแลเป็นพิเศษ นอกจากนี้จะเป็นบริเวณรอบ ๆ อาคารที่ต้องรักษาความสะอาด
  • การจัดทำส.สุขลักษณะ การช่วยรักษา 3 ส. แรกให้คงสภาพอยู่ และควรมีการดูแลพื้นที่สีเขียว (สำหรับพื้นที่สีเขียวคณบดีกำลังปรับปรุงอยู่)
  • ส. สร้างนิสัย การช่วยกันสอดส่องดูแลความไม่เรียบร้อยของอาคารสถานที่ การปิด-เปิดไฟ การใช้น้ำ ซึ่งจะช่วยในการประหยัดพลังงานและสาธารณูปโภค (กิจกรรมนี้ผมเรียกว่า ตาสับปะรด) และควรมีบอร์ดประชาสัมพันธ์ 5 ส. ให้ครบทุกหน่วยงานย่อย

    ที่สำคัญการจะขับเคลื่อนให้  5 ส. มีความต่อเนื่องและสม่ำเสมอ จะต้องมีการตรวจประเมินพื้นที่เป็นประจำทุกเดือน  เพื่อปรับปรุงพื้นที่ 5 ส.ในส่วนต่าง ๆ และทำ 5 ส. ให้เป็นนิสัย ในที่ประชุมได้มีการสรุปให้ผู้ที่จะทำหน้าที่ตรวจประเมิน 5 ส. เป็นประจำทุกเดือนในหน่วยต่าง ๆ ซึ่งผมเรียกกิจกรรมนี้ว่า  5 ส. ทัวร์ เพราะกรรมการจะต้องเดินไปตรวจในที่ต่าง ๆ ซึ่งมีอยู่ทั้งหมด 5 ชุด เนื่องจากคณะสหเวชศาสตร์ มี 5 หน่วยงานย่อย คือ 1 สำนักงาน และ 4 ภาควิชา กรรมการตรวจประเมิน (ตาสับปะรด) ประกอบด้วย

  • หัวหน้าภาควิชาหรือตัวแทนของภาควิชา
  • เจ้าหน้าที่ในสำนักงานเลขานุการ
  • เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ

     ความจริงผมอยากเพิ่มอีก 1 คน คือ พนักงานทำความสะอาด (แม่บ้าน)  แต่ละพื้นที่ อาจจะพิจารณาเพิ่มเติมอีกครั้ง โดยกรรมการจะเป็นตัวแทนของแต่ละหน่วยงานย่อยในคณะ สลับกันตรวจพื้นที่และเสนอแนะถึงผลการตรวจประเมิน 5 ส. ให้ทราบ  เพื่อปรับปรุงในเดือนต่อไป (แม่บ้านบอกว่าถ้ามีรางวัลเป็นกำลังใจให้ก็สู้เต็มที่ในเรื่องของ 5 ส.)  ผมได้เสนอแนะว่าคะแนนที่สะสมในแต่ละเดือนจะนำไปพิจาณากันในกิจกรรม Big Cleaning Day เพื่อให้รางวัลกับพื้นที่ 5 ส. ยอดเยี่ยมประจำปี สำหรับรางวัลประจำเดือนคงต้องพิจารณากันอีกครั้ง ตอนนี้ผมเองคงต้องไปวางแผนการตรวจพื้นที่  5 ส. ประจำเดือนแล้วครับ เพื่อให้ทุกพื้นที่ได้พร้อมรับการตรวจประเมินพื้นที่ 5 ส. (กิจกรรม 5 ส. ทัวร์ ในแต่ละเดือนจะนำมาเล่าสู่กันฟังครับ)

บอย

ชุมชนสำนักงานเลขานุการ

 

คำสำคัญ (Tags): #5s#5#ส.
หมายเลขบันทึก: 7544เขียนเมื่อ 19 พฤศจิกายน 2005 12:04 น. ()แก้ไขเมื่อ 11 กุมภาพันธ์ 2012 14:07 น. ()สัญญาอนุญาต:


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี