เริ่มต้นการเรียนรู้การใช้โปรแกรม  ใช้เวลาเรียนจากพี่เลี้ยง(หมอจิ้น)มากพอสมควร แต่รู้สึกตื่นเต้นที่จะได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องที่น่าสนใจจากสื่อรูปแบบใหม่ที่ทันสมัย เย็นนี้จะไปเล่าให้น้องแตงฟังค่ะ