ปราณี ประไพวัชรพันธ์

  ติดต่อ

  สุขแท้  

สุขแท้

                การดำเนินชีวิตของคนเรานั้นไม่ได้มีเพียงด้านหนึ่งด้านใดเท่านั้น หากมีหลายด้านที่ประกอบขึ้นมาเป็นชีวิตของคน ๆ หนึ่ง และสังคม ๆ หนึ่ง ที่สำคัญมีอยู่ 5 ด้านด้วยกัน คือ ทางกาย ทางใจ ทางสังคม ทางปัญญา และทางจิตวิญญาณ(จิตสำนึก) ทั้ง 5 ด้านนี้รวมกันเป็นองค์รวมเดียวที่แยกออกจากกันไม่ได้ ถ้าทั้ง 5 ด้านนี้อยู่ในภาวะที่เป็นสุขก็คือมีสุข ภาวะองค์รวมที่ดี ได้แก่

                ทางกาย  การมีสุขภาพทางกายที่แข็งแรง มีปัจจัย 4 ที่พอเพียง (ไม่เป็นหนี้หรือมีหนี้น้อย)                ทางใจ  การมีอารมณ์ที่ดี มีสติมั่นคง ไม่เครียด ไม่โกรธ ไม่หลง                ทางสังคม  การมีความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่น ได้แก่ ครอบครัวอบอุ่น ชุมชนเข็มแข็ง มีความสามัคคีร่วมมือเอื้ออาทรช่วยเหลือกันและมีสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติที่ดี                ทางปัญญา  การมีความรู้เท่าทัน รู้จักใช้สติปัญญาใคร่ครวญปัญหาต่าง ๆ ที่ต้องเผชิญด้วยเหตุด้วยผลไม่หลงเชื่อในคำโฆษณาที่สร้างภาพ หรือหลงใหลตามกระแสนิยมที่ผิด ๆ

                ทางจิตวิญญาณ  คือการทำความดีมีคุณธรรม ซื่อสัตย์สุจริต รักความเป็นธรรมมีจิตใจที่ต้องการทำประโยชน์ให้แก่ส่วนรวม ไม่เห็นแก่ตัว ไม่โลภ ไม่เอารัดเอาเปรียบผู้อื่น

ปราณี ประไพวัชรพันธ์ สม4

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

หมายเลขบันทึก: 75433, เขียน: , แก้ไข, , สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (Tags) #สม.4

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (0)