OK...เบตง ท่านอาจคิดว่าเป็นชื่อหนัง แต่จริงๆ แล้วไม่ใช่ครับ เพียงแต่ชื่อเรื่องละม้ายคล้ายกัน เรื่องมีอยู่ว่า เมื่อวันที่ 30 ม.ค.2550 ที่ผ่านมา CARD มีการสอบพนังานจ้างตามภารกิจ เพื่อทดแทนคนเดิม กรรมการลงคะแนนผลการสอบครั้งนี้ ผลการสอบคัดเลือกครั้งนี้มีผู้สอบผ่านได้บรรจุฯ คือ คุณ..................... เธอมาจาก อ.เบตง จ.นราธิวาส ...และนี่คือที่มาของชื่อบันทึกนี้ครับ ซึ่งไม่ได้เกี่ยวอะไรกับหนังที่ว่านั้นเลย

ขอแสดงความยินดีและขอต้อนรับสู่การทำงานที่ CARD ครับ

วิชิต ชาวะหา
 31 ม.ค. 2550