ในการลดน้ำหนักตัว  นอกจากต้องมีแผน  มีเป้าหมายหรือตัวชี้วัดที่แน่นอนแล้ว  เมื่อเริ่มปฏิบัติ  ต้องบันทึกกิจกรรมของท่าน  ถ้าไม่บันทึกก็จะลืมเป้าหมาย  ไม่ทราบว่าทำได้ตามที่ตั้งใจหรือไม่  เวลามีปัญหาก็ไม่ทราบว่าเกิดจากอะไร  มีประโยชน์ในการประเมินผล  อาจต้องมีการปรับแผนบ้างตามความจำเป็น

จะขอเสนอแบบบันทึกที่ใช้จริงในคลินิคหุ่นดี  ของเทศบาลนครพิษณุโลก  แบบบันทึกกิจกรรมลดน้ำหนัก  ( ไม่หวงนะครับ  ใครสนใจก็เอาไปใช้ได้นะครับ )

จากบันทึกก็สามารถนำไปลงในตาราง  แล้วเขียนกราฟเพื่อนำมาดูความคืบหน้าว่าได้ผลเป็นอย่างไร  เปรียบเทียบกับเป้าหมายหรือตัวชี้วัดได้  ตัวอย่างการบันทึก