ช่วงนี้มีพนักงานเก่าแต่ใจใหม่   อยากเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ  ที่ไม่เคยทำ    คนที่ทำเป็นอยู่ก่อนแล้วเลยต้องมาสอนกัน    วิธีการสอนก็เป็นแบบฟรีสไตล์ตามแต่สะดวก    อยากเรียนรู้กับคนไหนอย่างไรได้เลย    การเรียนกับหลายๆ คนมีดีอยู่อย่างคือจะได้เรียนรู้เทคนิคเฉพาะตัวของแต่ละคน    แล้วนำแบบที่ชอบ (ที่ชอบ)  มาปรับใช้

สิ่งใหม่ๆ ที่ว่านั้นคือเครื่องอัตโนมัติที่พนักงานท่านนั้นยังไม่เคยใช้   เครื่องอัตโนมัตินั้นมีหน้าจอแบบ touch screen    มีคำสั่งต่างๆ ให้กด  และบางครั้งจะมีคำถามโผล่ขึ้นมาให้ตอบ yes หรือ no  ซึ่งทั้งหมดเป็นภาษาอังกฤษ

  

วิธีการสอนมีอยู่สองแบบคือ

  • วิธีที่ 1  สอนให้จำและทำได้   คือให้กด   หรือเลือกคำสั่ง  ตามขั้นตอน   เช่น   ถ้าจะทำขั้นตอน A  ให้เลือกคำสั่งนี้  แล้วกดแป้นนั้น   เครื่องจะถามว่าอะไรบางอย่าง (ไม่ต้องสนใจ)  ให้กด yes ไปสองครั้ง
  • วิธีที่ 2  สอนให้เข้าใจ (ไม่ต้องจำ)   คือจะสอนว่า ถ้าจะทำขั้นตอน A  ต้องทำอะไรบ้าง  ทำอย่างนี้เพราะอะไร   เมื่อปรากฏคำถามจากเครื่อง   ให้อ่านและดูว่าเครื่องมันว่าอะไร   แล้วค่อยเลือกคำตอบตามเหมาะสม

พนักงานท่านนี้ได้รับการสอนทั้งสองแบบ   เลยไม่ได้พิสูจน์ด้วยตนเองว่า  แบบไหนดีกว่ากัน    คิดๆ ดูแล้วทั้งสองวิธีน่าจะมีข้อดีเสียต่างกัน

  • วิธีแรก  สอนให้จำและทำได้   เป็นหลักสูตรเร่งรัด  น่าจะเหมาะสำหรับการสอนเพื่อให้ทำได้ภายในระยะเวลาอันสั้น  คนถูกสอนจะเป็นเร็วเพราะทำตามขั้นตอน 1 2 3   ไม่ต้องเสียเวลาคิดมาก   แต่จะไม่เข้าใจ   เมื่อเกิดปัญหาขึ้นมาจะแก้ไขอะไรไม่ได้   บางคนอาจมีการเรียนรู้และทำความเข้าใจเองภายหลังเมื่อทำเป็นแล้ว   แต่บางคนไม่เรียนรู้อะไรเลยทำได้อย่างเดียว
  • วิธีที่สอง  น่าจะเหมาะสำหรับหลักสูตรระยะยาว   สอนแบบค่อยเป็นค่อยไป   ทำความเข้าใจไปทีละน้อย   ข้อเสียคือใช้เวลานานกว่าจะเป็น   ส่วนข้อดีคือ    ถ้าเข้าใจแล้วจะจำได้เองและจำได้นานไม่ลืม   และยังขยายผลได้ง่ายด้วย (เช่นสามารถเรียนรู้การซ่อมเครื่องได้)

โดยส่วนตัวแล้วชอบทั้งสองวิธี    ในฐานะผู้สอนชอบวิธีแรก   คือสอนให้ทำเป็นก่อน   เมื่อผู้เรียนทำเป็น  ทั้งคนสอนและคนทำก็จะมีกำลังใจ  ส่วนความเข้าใจอื่นๆ ว่ากันทีหลัง    เพราะถ้าสอนความเข้าใจกันตอนนั้น   อาจจะงง...

แต่ในฐานะผู้เรียนชอบวิธีที่สอง  คือชอบให้ผู้สอนบอกให้หมด  จะได้ทำความเข้าใจไปเลย   ไม่ต้องมานั่งถามกันทีหลัง    แต่จะทำได้และเข้าใจไปพร้อมกันอย่างที่ตั้งใจหรือเปล่า   อันนี้อยู่ที่ความสามารถของทั้งคนสอนและคนเรียนค่ะ