วันนี้นักเรียน(รู้)จากโรงเรียนเม็กดำในระดับมัธยมศึกษา 100 กว่าชีวิต ข้ามน้ำข้ามทุ่งกุลามาที่สวนป่า ครูบาสุทธินันท์ เพื่อเรียนรู้ทักษะชีวิตจากการลงมือทำด้วยตัวของเขาเอง  รับรู้และสัมผัสชุดความรู้ การทำงานร่วมกัน   ชุดความรู้การเรียงอิฐบนพื้นดิน ชุดความรู้กับการอยู่กับความเนื่อย ความหิว  ความร้อน   หลายคนใด้เรียนรู้ความเป็นเพื่อนแท้ จากการทำงานร่วมกัน

   Dscf7089      Dscf7090      Dscf7092      Dscf7091

             กระบวนการและวิธีการเรียนรู้ในวันนี้ใด้เปลี่ยนไป เปลี่ยนไปจากความคุ้นชินเดิมๆ ที่การเรียนคือภาพของนักเรียนนั่งตัวตรง ฟังครูที่ยืนอยู่หน้ากระดาน ถือไม้เรียว หน้าเขียว สอนเต็มชั่วโมงสอน สอน สอน และสอน จนเด็กไม่ได้เรียน

            แต่วันนี้ เด็กนักเรียนและครูบาอาจารย์ จากโรงเรียนเม็กดำทำให้เห็นว่า  ในวันนี้ เด็กใด้เรียน  ๆ ๆ ๆ จนครูเองแทบไม่ได้สอนเลย

            รูปแบบการเรียนการสอนแบบนี้มีให้เห็นไม่บ่อยนัก  ถ้าไม่มีผู้บริหารโรงเรียนที่เข้าใจลึกซึ้ง และถ่องแท้ของปรัชญาการเรียนรู้ที่แท้จริงของมนุษย์เมื่อผู้เรียนมีส่วนร่วม มีความพอใจที่จะเรียน มีความรัก มีความใส่ใจ มีความมานะอดทนในการเรียนสูง   น่าจะเกิดการเรียนรู้ที่มีคุณค่ามีประโยชน์กับตัวเขาเอง และสังคมชุมชนของเขา

  • ทำไม..ครูจึงกระโดดพาผู้เรียนออกมาจากห้องแห่งการกักขัง ทางการเรียนรู้ ใด้อยากจังเลย
  • ทำไมนักเรียนจึงนั่งยอมจำนน ต่อการถูกกักขังใด้นานขนาดนั้น
  • เมื่อไร..เราจึงจะก้าวข้ามกระบวนการรับรู้  ไปสู่กระบวนการเรียนรู้กันสักที
  • เมื่อไร เด็กๆเหล่านี้จะใด้ครอบครองพื้นที่ที่เป็นของเขา ในอันที่จะ แสดงตัวตนที่แท้จริง  ความต้องการที่แท้จริง ของเขาออกมา

                     อาจจะมีครูดีๆ กำลังคิด กำลังทำ อยู่ ทั่วประเทศอยากรู้จริงๆ ว่าท่านคิดอย่างไรกับเรื่องนี้