ห้องพักผ่อน แต่นอนไม่ได้

 Rest Room ห้องพักผ่อน แต่นอนไม่ได้ กลิ่นสะอาด ไม่ต้องลำบากเข้าคิวครับ

Rest Room

ภาพ ห้องน้ำสะอาด เก็บมาฝากคนไทย

Rest Room

 ภาพ อ่างน้ำล้างมือ หลังปฎิบัติภาระกิจส่วนตัว ไม่ต้องกลัวไม่พอ ไม่ต้องรอจนรำคาญ

ห้องนำสะอาด

ภาพ ห้องพักผ่อนแบบ หนักๆ ฝีมือเพื่อนรัก คนไทย แอบไปสัมภาษณ์ ครับ หนึ่งในทีมทำความสะอาดท่านเป็น "คนไทย" ครับ

JJ2007