การเดินทางในเส้นทาง..กระจกเงา...ในการสะท้อนปัญหา......  เพื่อที่จะให้มองย้อนกลับดูตัวเอง....ที่หลายๆคนอาจจะไม่อยากที่จะเข้าไปรับฟัง ... รับรู้ ...และได้ยิน...  ช่วยเหลือเพราะจะต้องใช้ทักษะในการฟัง  มีความอดทน  ที่สำคัญจะต้องใจรัก  รักในอาชีพ  เมื่อใด้เข้าไปสัมผัสในเส้นทางนี้ ทำให้รู้ว่า คนเรามีความแตกต่างกัน   จะต้องพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน  ในการทำงานตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมาทำให้จะต้องพัฒนาตนเองเพิ่มขึ้นมาก  และเป็นผู้ที่จะแบ่งบัน รู้จักการให้   ให้ด้วยความบริสุทธิ์อย่างแท้จริง  การไม่ได้จบทางด้านจิตวิทยา  ผู้ที่สนใจที่จะเป็น Counsellor  อาจจะต้องผ่านการฝึกอบรมการให้คำปรึกษาจากนั้น นำความรู้ที่ได้ไป ฝึกฝนตนเองบ่อยๆ และจะต้องลงมือฝึกปฎิบัติกับผู้ใช้บริการจริง ๆ   การทำงานกับปัญหาของมนุษย์เป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อน...

        ในแต่ละวัน พบว่าระดับปัญหาของมนุษย์นับวันจะทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ   ไม่ว่าจะเป็นเรื่องความรัก การเรียน  การปรับตัว  เรื่องเพศ  เรื่องค่สมรส  ความรุนแรงในครอบครัว สับสนวุ่นวายใจ....  ไม่รู้จะหาทางออกอย่างไร การที่คนๆหนึ่งได้ตัดสินใจ...ในการมาใช้บริการงานของเรา  เขาคงจะต้องมีความคาดหวังมากมายในปัญหาของเขา  แต่เราหละต้องเตรียมตัว เตรียมใจในการให้บริการปรึกษา  จนเสร็จสิ้นกระบวนการ ในแต่ละรายการให้เวลาคงขึ้นอยู่กับระดับปัญหาของแต่ละบุคคล