17 พ.ย. 2548

วันนี้ไม่สบาย เลยโทรศัพท์ไปลาป่วยที่อาจารย์พี่เลี้ยง

-:- นัท -:-