ภัทรา12

พบท่านผู้อำนวยการ ณ ศูนย์เทคโน

18 พ.ย. 2548

วันนี้เดินทางจากศูนย์ผลิตรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษา (รังสิต) มายังศูนย์ผลิตรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษา (พญาไท) เพื่อพบกับผู้อำนวยการ การเดินทางก็เป็นไปอย่างราบรื่น นั่งรถเมล์แล้วต่อด้วย Taxi รู้สึกตื่นเต้นเล็กน้อย เพราะนาน ๆ ที่จะได้เข้ามาในเมือง ผ่านมาแถวสวนสุนันทาคิดถึงเพื่อน ๆ และสถาบันมากเลย ไม่รู้ว่าตอนนี้จะอยู่ไหนกันบ้าง จะทำอะไรกันอยู่นะ

พอถึงเวลา 13.00 น. ก็เข้าพบท่านผู้อำนวยการศูนย์ผลิตรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษา (พญาไท) จากการพูดคุยกันก็ทำให้ทราบถึงวัตถุประสงค์ที่ท่านผู้อำนวยการเรียกนักศึกษาฝึกงานเข้าไปพบ โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้

-  ต้องการทำความรู้จักนักศึกษาฝึกงาน และให้นักศึกษาฝึกงานศูนย์รังสิต และพญาไท ได้รู้จักกันด้วย

-  เป็นการปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน

-  ต้องการให้นักศึกษาฝึกงานได้มีการแลกเปลี่ยน และดูงานของแต่ละที่

-  ชี้แจงถึงการใช้หลักสูตรกับนักศึกษาฝึกงานในอนาคต

จากการพูดคุยกับผู้อำนวยการกันพอสมควร ท่านก็ขอตัวไปทำงานต่อ ส่วนพวกเรานั้นก็ได้เดินดูห้องปฏิบัติการต่าง ๆ ภายในศูนย์ฯ เช่น ห้องส่งสัญญาณ ห้องสตูดิโอ ห้องตัดต่อ เป็นต้น

จากนั้นประมาณ 16.00 น. ก็เดินทางกลับบ้านวันนี้ท่านผู้อำนวยการทำให้เรารู้สึกว่าเราเป็นนักศึกษาฝึกงานที่มีบทบาท หน้าที่ และความสำคัญต่อศูนย์ฯ นี้เป็นอย่างยิ่ง

ETI017

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกของภัทราความเห็น (0)