ณรงค์ชัย 18/11/48 วันนี้ติดงานกิจกรรมมหาวิทยาลัยคราฟ . . ยูลีค

วันนี้ลางานเนื่องจากติดกิจกรรมมหาวิทยาลัยครับ ยูลีค
 . . . . . . ลางานคราฟ(มีจดหมารยเรียกตัวส่งไปให้ทางโรงเรียนแล้วคราฟ)

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกของณรงค์ชัยความเห็น (0)