ในงานมหกรรมการจัดการความรู้ ครั้งที่ 2 ในวันที่ 1-2 ธ.ค. 2548 มีกิจกรรมหนึ่งที่กำหนดให้ผู้สนใจ เข้าร่วม คลินิคให้คำปรึกษา ซึ่งมีอยู่ 3 คลินิค สำหรับท่านที่สนใจสมัครเข้าคลินิค Fasci Service ผมมีข้อเสนอสำหรับท่านที่จะเข้าร่วมดังนี้

1.  ผู้ที่จะเข้าร่วมคลินิก Faci Service ช่วยกันตั้งคำถาม สักคนละ2-3 คำถาม ที่ตัวเองอยากรู้ อยากได้ยิน ข้องใจ ฯลฯ เกี่ยวกับการจัดการความรู้และ การ Facilitate ฯ


2. ถ้าไม่มีคำถาม จะมีข้อแนะนำหรือประเด็นอะไรหรือไม่ ที่อยากแนะนำให้เราและเพื่อนคนอื่นๆ เตรียม ความคิด มาแลกเปลี่ยน เสริม เติมเต็มซึ่งกันและกันในห้องประชุม


3. ส่งข้อมูลตาม ข้อ 1 และ 2 มาที่ Yoongtong @gmail.comจากนั้นผมจะประมวลคำถามและประเด็นให้จากนั้นจะส่งคืนให้กับสมาชิกอย่างช้า เช้า 1 ธ.ค. 2548 ทุกคนอาจได้มีโอกาสเตรียมคำตอบไว้บรรณาการซึ่งกันและกันในช่วงเวลา 45 นาที น่าจะมีส่วนทำให้สำเร็จประโยชน์มากยิ่งขึ้น