รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาบุคลากรฟันธง

JJ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
งบประมาณการบริการวิชาการแก่ชุมชน ต้องเพิ่มขึ้น

รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาบุคลากรฟันธง

รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาบุคลากร รศ.รังสรรค์ เนียมสนิท และ รศ.ดร.อำนวย คำตื้อ กำลัง เรียนรู้ จาก Poster ของทีมงานที่ได้ออกไปพัฒนาชุมชน หลังจากมีการ "ลปรร" แบบ Face to Face มีการนำ Poster มาแสดง และ นำ Product บางส่วนมานำเสนอ

 ท่านรองอธิการบดี รังสรรค์ ได้แจ้งต่อที่ประชุมถึงแนวทางที่จะประสานงานกับ รองอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนา ให้ปรับเพิ่ม งบประมาณการดำเนินการบริการวิชาการ เพิ่มจากเดิมเป็นร้อยละ ๑๐ จาก งบประมาณทั้งหมดที่ได้รับ เพื่อให้สอดคล้องกับ นโยบายของ สมศ ที่ต้องการให้มี งบประมาณ เพียงพอ และ มีบุคลากรเข้าร่วมมากกว่าในปัจจุบัน

JJ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน จากใจของJJ ฮาเฮ ร่วมสร้างสรรค์ความเห็น (0)