ปฏิบัติการระเบิดพลีชีพ ก็คือการเอาร่างกายของเราเป็นส่วนหนึ่งของระเบิดแล้วก็กดระเบิดโดยชีวิตเราย่อมแตกดับไปด้วย ที่ดังที่สุดก็คือ กรณี ๑๑ กันยา ...ซึ่งกรณีนี้ ผู้เขียนเคยเสนอเป็นกรณีตัวอย่างเพื่อให้เห็นว่า กรอบความคิดเรื่องการกระทำเหนือหน้าที่เป็นอย่างไร ? แต่ก็ได้ตัดทิ้งไปเนื่องจากการวิจัยมุ่งศึกษาเฉพาะทฤษฎี มิใช่ศึกษาเฉพาะกรณีโดยนำทฤษฎีมาอธิบาย....

หลังจากจบการศึกษาแล้ว เคยเขียนเรื่องนี้เล่นๆ ได้ประมาณ 10 หน้า แต่พอมีงานยุ่งๆ ก็ทิ้งไป (บ่อยครั้งที่มักจะเป็นอย่างนี้ 5 5 5) จะนำเรื่องนี้มาเล่าต่อ โดยจะเล่าไปเรื่อยๆ ตามโอกาสที่อยากจะเล่า เพื่อทบทวนความคิดในเรื่องนี้ ....

ปฏิบัติการระเบิดพลีชีพ จัดเป็นการกระทำหรือพฤติกรรมของคน ในทางจริยศาสตร์จะมีเกณฑ์ตัดสินจริยธรรมอย่างไร ? แนวทางหนึ่งที่น่าจะนำมาอธิบายได้ก็คือเรื่อง การกระทำเหนือหน้าที่ ดังเช่น ตัวอย่าง...

  • การปกป้องและต่อสู้เพื่อสังคมของตนเป็น หน้าที่ ของทุกคน นั่นคือ เป็น สิ่งที่ทุกคนจะต้องกระทำ (จำเป็น)...๑
  • แต่การยอมอุทิศตนหรือการเสียสละชีวิตเพื่อสังคม เป็นสิ่งที่เกินเลยขอบเขตของหน้าที่ หรือเป็น การกระทำเหนือหน้าที่ จัดเป็น สิ่งที่ควรกระทำ (ไม่จำเป็น) ... ๒
  • ปฏิบัติการระเบิดพลีชีพ เป็นการยอมอุทิศตนหรือเสียสละชีวิตเพื่อสังคม....๓
  • ดังนั้น ปฏิบัติการระเบิดพลีชีพ จัดเป็น การกระทำเหนือหน้าที่.... ๔