ป้าย
ต้องการเงินสดเพื่อนำไปทำวิจัย...เกี่ยวกับแอลกอฮอล์ 

ป้าย Insured by Mafia

<div style="text-align: center">รับประกันโดยมาเฟีย</div> <div style="text-align: center"> ถ้าคุณชนก้นเรา เราจะอัดคุณกลับ! </div><p align="center"></p><div style="text-align: center">ป้าย</div><div style="text-align: center"><p align="center">จงขับด้วยความระมัดระวัง</p> <p align="center">เรามีสุสาน 2 แห่งรอท่าอยู่ แต่ไม่มีโรงพยาบาล </p> <p align="center"> </p></div><div style="text-align: center">ป้าย</div><div style="text-align: center">  <div style="text-align: center">ห้ามเข้ามาในเขตนี้</div> <div style="text-align: center"> ผู้ฝ่าฝืนจะถูกยิงทิ้ง....ถ้ายังรอดก็จะถูกยิงซ้ำ </div> <div style="text-align: center"></div> <div style="text-align: center"></div> <div style="text-align: center"></div> <div style="text-align: center"></div> <div style="text-align: center"></div> </div><div style="text-align: center"></div><div style="text-align: center"></div><div style="text-align: center">ป้าย</div><div style="text-align: center">  </div><div style="text-align: center"> <div style="text-align: center">บน : นี่คือขนาดสมองของคุณก่อนเสพย์ยา ส่วนนี่หลังเสพย์ยา</div> <div style="text-align: center">อย่าริเสพย์ยา</div> <div style="text-align: center"></div> <div style="text-align: center">ล่าง : …แปลเอง….  :-P</div> </div><div style="text-align: center">ป้าย</div><div style="text-align: center">ใครที่โยนสิ่งของไปให้ไอ้เข้จะต้องไปเอาของชิ้นนั้นกลับมาด้วยตัวท่านเอง</div>