บันทึกไว้สอนตน

1 .  คนเราเมื่อเกิดการเจ็บป่วยเล็กน้อยต้องรีบรักษาเสียก่อน  เพราะถ้าป่วยมากจะเสียเวลาเสียเงินและท้ายสุดคือการเสียใจ

2 .  ที่ใดมีความอยากที่นั้นมีความทุกข์มันเป็นสัจจะธรรมที่แจริงอยู่เสมอ

3 .  มีคำกล่าวทำนองว่า  คนจะทำอะไรต้องคอยคิดแต่แคร์ความรู้สึกของคนอื่น   คน ๆนั้นมักมีแนวโน้มจะเป็นโรคประสาท

4 .  มีคำกล่าวทำนองว่า  คนที่ทำอะไรแล้วเอาแต่ใจตนเองเกินไปอย่าไม่แคร์ใคร  คน ๆนั้นมักมีแนวโน้มจะเป็นโรคจิต

5 .  มีคำกล่าวทำนองว่า  คนที่ทำตามหน้าที่มีความรู้สึกอย่างอิสระ  ทำอย่างเพลิดเพลินใจนี้แหละคือคนที่มีสุขภาพจิตดี

6 .  คนมีจริยธรรมสูงสุด  ศาสตราจารย์  ลอเรนซ์  โคลเบอร์ตกล่าวทำนองว่า  เราจะเกิดความรู้สึกเคารพสิทธิมนุษยชน  เคารพกติกาสากล  และการมีมนุษยธรรมอยู่ในจิตใจ

7 .  สมเด็จพระมหาวีระวงค์ ( อ้วน  ติสฺโส ) วัดบรมนิวาส  ท่านสอนไว้ว่า  คนโง่ไม่เป็น  เป็นใหญ่ยาก  หมายความว่า  คนที่ไม่ยอมให้ผู้อื่นติ  เป็นใหญ่เป็นโตไม่ได้เลย

8 .  การทำลายกันเขาทำลายด้วยคำชมง่ายกว่าคำติ  คนพาลติเราก็ต้องดูว่าเขาติถูกหรือผิดให้ทบทวนตน  พระพุทธรูปที่งดงามเพราะถูกติมามากนั้นเอง

9 .  คนเรายิ่งเมื่อสูงขึ้นไปยิ่งมีพวกพ้องมากขึ้นเปรียบเหมือนเจดีย์เมืองนครปฐมยิ่งสูงยิ่งมีฐานใหญ่หรือขยายฐานและต้องมีคุณงามความดีไว้ให้เพื่อน ๆได้เคารพด้วยเหมือนองค์พระเจดีย์

 

ด้วยความปรารถนาดี

จาก... umi