วันนี้บ่ายๆ....ทีมงานเดินหน้า ขายความคิดให้กับงานประชาสัมพันธ์ ม.อ. เรื่องให้ใช้ Share.psu.ac.th เพื่อการสื่อสารในองค์กร โดยนัดทีมประชาสัมพันธ์ ม.อ. ตั้งแต่ Boss ใหญ่ ท่านรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาบุคลากร  Boss กลาง ผอ.ประพจน์ นันทรามาศ และ อีก Boss คือ คุณเรณู ชมชาญ หัวหน้างานประชาสัมพันธ์  โดยทางทีมงานเริ่มเสนอขอให้งานประชาสัมพันธ์ใช้เป็นเครื่องมือเพื่อการสื่อสารภายในองค์กรก่อน....โดยเสนอแนะให้ใช้ภารกิจเดิมคือการส่งข่าวสารเดิมที่ทำอยู่ที่ "PsuNEWS" ในระบบเมล  ย้ายมาใช้ในวง Share นี้แทนเป็นการเริ่มประเดิมให้ประชากรใน ม.อ. ซึ่งเป็นลูกค้าเดิมที่รับข่าวสารทางเมล.....มารู้จักมักคุ้นกับ เวทีนี้ก่อน....ไม่ได้เพิ่มงานเลยนะคะ...เพียงแต่ย้ายช่องทาง....แต่ปัจจัยแห่งความสำเร็จคือเจ้าหน้าที่งานประชาสัมพันธ์ต้องยอมเปลี่ยนช่องทาง.... การยอมเปลี่ยนการทำงานตามช่องทางเดิม....นั่นหมายควรามว่าเราต้องโน้มนำว่าช่องทางใหม่ที่เรานำเสนอดีกว่าช่องทางเก่าอย่างไร.....ซึ่งงานนี้ได้คุณไมโตและ คุณวิภัทร์....ช่วยอธิบายอีกสองแรงให้เห็นกระจ่างว่า"งานลดลงแน่นอน" เนื่องจากในแบบเดิม...ผู้ที่ส่งข่าวสารต้องส่งให้งานประชาสัมพันธ์....เป็นผู้ออกข่าวให้.....แต่ในช่องทางใหม่...ผู้ส่งข่าวสารจากทุกที่สามารถทำได้เอง....อีกทั้งการ Span ของข่าวสารยังได้ทั่วถึงด้วย
        สำหรับอีกคืบของการเขียน...ถ่ายทอดแลกเปลี่ยนประสบการณ์...จะตบแต่งให้มาเข้าทางที่ มหาวิทยาลัยวางไว้...โดยใช้รางวัล...นำใจ...
        สำหรับผู้เขียนที่เขียนถ่ายทอดประสบการณ์ในงาน...ถึงวันนี้คงเหลืออีกวงคือ....วงงานบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัย...ดิฉั๊นได้ทิ้งท้ายไว้ให้ท่าน ผอ.กองการเจ้าหน้าที่เป็นคุณอำนวยใหญ่...สำหรับดิฉั๊นคงถอยห่างออกมาลุ้นกลุ่มอื่นๆ...
        วันนี้...ได้ฝากไว้ในอ้อมใจงานประชาสัมพันธ์ว่าเป็น Product ใหม่เพื่อการสื่อสารในองค์กรโดยแท้...ยังไงก็ขอฝากทางงานประชาสัมพันธ์...ช่วย Promote ให้ติดตลาดอีกแรง..เป็นการใช้ความชำนาญในอาชีพนักประชาสัมพันธ์...ช่วย Promote  ให้อีกแรง...ปิดท้าย....ท่านรองฯ จึงมอบหมายให้ งานประชาสัมพันธ์...ดูแลงานวันเปิดตัว Share.psu.ac.th  ไปเรียบร้อยแล้ว...วันนี้ดิฉั๊นจึงจบการขายด้วยรอยยิ้ม...อีกวัน..  มีอีกบันทึกของคุณไมโตเขียนไว้ที่นี่ค่ะ