วิธีทำ ip alias ให้พิมพ์คำสั่งดังนี้
สมมุตว่าเครื่องเรามีการ์ดเลนชื่อว่า eth0 และมี ip เป็น 192.168.159.2
ถ้าเราต้องการใหเครื่องเรามี ip เป็น 192.168.159.3 อีก ip ก็พิมพ์คำสั่งดังนี้ครับ

#/sbin/ifconfig eth0:0 192.168.159.3
#route add -host 192.168.159.3 dev eth0:0

เหมาะสำหรับการจอง IP เช่นเรากำหนดไว้ว่า 20 IP
 แรก ไว้สำหรับ Server แต่เรามี Server ในตอนนี้ยังไม่ถึง 20 เครื่อง แต่ก็กลัวว่าจะมีคนมาแอบใช้ IP นี้ก็ทำเป็น ip alias

ก็พิมพ์เพิ่มดังนี้ครับ

#/sbin/ifconfig eth0:1 192.168.159.4
#route add -host 192.168.159.4 dev eth0:1

#/sbin/ifconfig eth0:2 192.168.159.5
#route add -host 192.168.159.5 dev eth0:2

...