ทำความเข้าใจกับ "ตัวช่วย" เพื่อทำงานส่งเสริมการเกษตร

เราบอกว่า...เรารู้เรื่อง KM เราเข้าใจเรื่อง KM และเราทำ KM เป็น แล้วเราเอา KM มาใช้ประโยชน์แล้วหรือยัง?

     ก็เป็นที่ถกแถลง กันต่าง ๆ นา ๆ กับความหลากหลายของเทคนิค วิธีการ และเครื่องมือ เพื่อหาข้อสรุปว่า "Concept  กระบวนการ  และผลสุดท้าย" ที่เป็นความเหมือนและความต่างกันของเทคนิคต่าง ๆ นั้นอยู่ตรงไหน? มีอะไรบ้าง? อาทิเช่น  การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (PAR)  โรงเรียนเกษตรกร (FFS)  การวางแผนชุมชนแบบมีส่วนร่วม (PAP)  การจัดการความรู้ (KM)  และอื่น ๆ

     ดิฉันจึงมีตัวอย่างเทคนิค ที่เราได้ปรึกษาหารือและถกแถลงกันเป็นเวลา ประมาณ 2.30 ชั่วโมง แล้วสรุปผล (คร่าว ๆ) กันกับผู้มีส่วนร่วมในการประชุม ประมาณ 8 คน

ชื่อ

Concept (ทำเพื่ออะไร) กระบวนการ (ทำอย่างไร) ผลที่ต้องการ ทักษะที่จำเป็น

FFS  

( IPM)

experiential learning       มีโครงสร้างการเรียน + จุดมุ่งหมายของการเรียนรู้ที่ชัดเจน นำไปสู่การผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

* เพื่อให้เกษตรกรเรียนรู้เทคโนโลยี

- กำหนดเป้าหมาย   * ลดการใช้สารเคมี

- วิเคราะห์   * ปัญหา/ความต้องการ   * ความรู้ที่จำเป็น

- จัดกิจกรรมการเรียน - ผลสัมฤทธิ์

- บันทึก ....

- เกษตรกรเรียนรู้การแก้ปัญหา

- การบันทึกความรู้

- แนวทางการวิเคราะห์ และการจัดกิจกรรมให้เกษตรกร

- การชี้วัดผลการเปลี่ยนแปลง

- เป็น Facilitator

- จัดกิจกรรมแบบมีส่วนร่วม

-   Lesson Plan/ หลักสูตร - ฤดูกาล

- เครื่องมือ

- กระบวนการกลุ่ม

KM การนำความรู้มาใช้บริหารจัดการงาน ตามสิ่งที่ต้องการบรรลุ/คาดหวัง * เพื่อจัดการงานให้สำเร็จโดยใช้ความรู้

- กำหนดเป้าหมาย

- วิเคราะห์   * ความรู้ที่นำมาใช้   * ค้นคว้า/ปฏิบัติ   * นำไปใช้

- กระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้   *จัดกระบวนการเรียนรู้

- บันทึกองค์ความรู้

- ต้องการให้คนคิดเป็น ทำเป็น

-  พัฒนางาน

- เกิดนวัตกรรม

- นำองค์ความรู้มาผนวกแก้ปัญหา ดึงความรู้มาใช้เป็น

- บทเรียนคนที่ทำสำเร็จ ( Best Practice)

- จัดเวที (ระบบส่งเสริม)

- เป็น Facilitator

- หลักการมีส่วนร่วม

- เครื่องมือ Tools/Technic  

                                             

       

       

     วันนั้นดิฉันทำหน้าที่เป็นคุณลิขิต  จับประเด็น  สะท้อนข้อมูล เพื่อให้

     ที่ประชุมได้ถกแถลงกันตามหลักวิชาการและการปฏิบัติจริง  นอกจากนี้ดิฉันยังได้ฝึกฟังและเรียนรู้จากผู้รู้ต่าง ๆ ที่มาชุมนุมร่วมกันเพื่อทำโจทย์ที่ได้รับมอบหมายมาให้เข้าใจแบบเดียวกัน (เบื้องต้น) เป็นเรื่องเดียวกัน  ก็เป็นประสบการณ์อีกรุปแบบหนึ่งที่ได้รับเพิ่มเข้ามาให้กับตนเอง     

     ฉะนั้น งานบางเรื่อง  องค์ความรู้บางอย่าง  และความคิดที่เป็นไปได้นั้น เราสามารถนำ KM  เข้ามาใช้ให้เป็นประโยชน์ได้ทันที       

          ตัวอย่างเช่น  ตอนนี้ดิฉันกำลังค้นหาว่า...มีบุคคล  กลุ่ม  และองค์กร ใดบ้าง?ในตอนนี้ที่ทำงานเรื่อง "เครือข่าย" แล้วบรรลุผลสำเร็จ  แล้วดิฉันก็จะไปถอดความรู้ เพื่อนำมาใช้ในการทำงานส่งเสริมการเกษตรของปี 2550    ภายใต้การออกแบบงานที่ได้ทำไว้แล้ว     

          ตัวอย่างเช่น   ในปี 2549  ดิฉันได้ค้นหาว่า...ตกลงแล้วมีเกษตรกรเป็นใครบ้าง? ที่ใช้ชีวิต  มีความเป็นอยู่ และประกอบอาชีพการเกษตร "แบบพอเพียง"  หลังจากนั้น  ดิฉันก็ไปทำการถอดความรู้  และเก็บบทเรียนเป็น VDO แล้ว ปี 2550 ก็มาขยายผลเพื่อทำงานส่งเสริมการเกษตรที่มุ่งเน้น "พอเพียง"  โดยดิฉันกำลังรวบรวม Best Practice ในเรื่องดังกล่าว หลังจากนั้นก็จะนำมาประมวลเพื่อหา "แกนกลาง" ที่เป็นของส่วนรวมในการทำงานส่งเสริมอาชีพการเกษตร     

     ก็เป็น 2 ตัวอย่างของเรื่องราวที่นำมาแลกเปลี่ยนกับทุกท่าน  ซึ่งงานบางอย่าง  บางครั้งถ้าให้ไปคิดใหม่ก็คิดไม่ค่อยออก  แต่ถ้าเรานำ KM มาใช้ประโยชน์อย่างแท้จริงก็จะเกิดผลดีกับองค์กรได้  โดยเฉพาะการค้นหาคนมาเป็น "ผู้บริหารที่มีฝีมือ" ก็จะทำให้ได้งานที่มีประสิทธิภาพ และเป็นอานิสงค์ของ Best Practice ที่เราสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้อย่างแท้จริง  แต่จะผลักดันกันอย่างไรนั้นดิฉันก็ไม่ทราบหรอกค่ะ.  

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เปิดกรุ "สมองกล" ชุมชนนักปฏิบัติ

คำสำคัญ (Tags)#เรื่องเล่าชาวส่งเสริม

หมายเลขบันทึก: 74385, เขียน: 25 Jan 2007 @ 18:42 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 17:09 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 1, อ่าน: คลิก


ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 
  • ทั้ง FFS. และ KM คือเครื่องมือที่ใช้ในการสนับสนุนการทำงานของนักส่งเสริมฯ
  • ขอ ลปรร.ตามความเข้าใจเพิ่มเติมว่า หากเราทำงานโดยใช้กระบวนการ FFS. แล้วได้ผลดี ต้องการที่จะนำไปบอกต่อหรือนำไปปรับใช้ที่อื่น เมื่อนั้นก็ต้องใช้เครื่องมือ KM ช่วยแล้วล่ะครับ
  • อีกมุมมองหนึ่ง KM สามารถแทรกอยู่ในขั้นตอนย่อยๆ ของกระบวนการ FFS.ได้ เช่น การเล่าประสบการณ์ การดูงาน  การทำแปลงเรียนรู้ฯลฯ (เพื่อค้นหา-สร้างความรู้ใหม่)
  • ขอบพระคุณมากครับ