คุณธรรมนำความรู้....เด็กดีศรีพระยา

somtawin

วันนี้(24  มกราคม  2550)   เกิดกิจกรรมดีๆที่พระยาประเสริฐฯ เมื่อเวลา  7.45 น.  นักเรียนทุกคนและบุคลากรในโรงเรียนทุกคนเช่นกัน   พร้อมกันที่บริเวณหน้าเสาธง   เพื่อเคารพธงชาติก่อนปฎิบัติหน้าที่ประจำวัน  หลังจากนั้นมีกิจกรรม   มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียน   ตามโครงการ   เด็กดีศรีพระยาฯ ของโรงเรียนพระยาประเสริฐฯบรรยากาศของกิจกรรมดีมาก   มีผู้ปกครองร่วมแสดงความยินดี ด้วยความชื่นชมในผลงานดิฉันตามไปสัมภาษณ์   ครูผู้รับผิดชอบโครงการนี้   คุณครูวันเพ็ญ    บุญนัดดา   ในหัวข้อ  ที่มาของโครงการ   ผลการดำเนินงานและความรู้สึกในฐานหังหน้าโครงการ  และความประทับใจ  ภาคภูมิใจ

 

กิจกรรม   ยอดเด็กดีศรีพระยาฯ   เป็นกิจกรรมที่มุ่งพัฒนาคุณลักษณะของผู้เรียนด้านคุณธรรม   จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์   ส่งเสริมให้นักเรียน   ทำดีและยกย่อง   ผู้ที่ทำความดีเป็นแบบอย่างแก่ผู้อื่น  ให้เป็นที่ยอมรับในสังคมครูประจำชั้นจะเป็นพิจารณาคัดเลือก   ยอดเด็กดีศรีพระยาฯ  ตามเกณฑ์ที่กำหนด   ห้องเรียนละ  2  คน  เพื่อเข้ารับเกียรติบัตร   ในวันเด็กของทุกปี

ผลที่ได้จากกิจกรรม ยอดเด็กดีศรีพระยาฯ   พบว่า  นักเรียนให้ความสนใจและเห็นความสำคัญ   ต้องการเป็น ยอดเด็กดีศรีพระยาฯ   มากขึ้น  นักเรียนที่ได้รับเกียรติบัตรรู้สึกภูมิใจ   โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ปกครองให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี

ในวโรกาสปีแห่งการเฉลิมฉลองทรงครองราชย์ครบ  60  ปี  การทำความดีถวายองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ   ถือเป็นสิ่งอันประเสริฐ   ที่คนไทยทุกคนควรทำดีโดยทั่งกัน  ในฐานครูผู้อบรมสั่งสอนศิษย์ให้เป็นคนดี   มีคุณธรรม   จริยธรรม   เป็นที่ยอมรับของสังคมได้   ก็ถือว่าได้ทำความดี   ถวายในหลวงแล้วและมุ่งมั่นทำความดี ถวายพระองค์ท่าน   ด้วยการตั้งใจอบรมสั่งสอนศิษย์ให้เป็นคนดีของสังคมและประเทศต่อไป..........ครูวันเพ็ญ   บุญนัดดา  พูดด้วยความภาคภูมิใจในผลงาน

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัยฯ

คำสำคัญ (Tags)#กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

หมายเลขบันทึก: 74213, เขียน: 24 Jan 2007 @ 19:25 (), แก้ไข: 06 Sep 2013 @ 17:46 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 2, อ่าน: คลิก


ความเห็น (2)

tadsanee
IP: xxx.121.174.85
เขียนเมื่อ 
ขออนุญาตว่าเมื่อวันที่มาเยี่ยมโรงเรียนพระยาประเสริฐฯช่วยสอนเทคนิคทำบล็อกให้สวยอย่างนี้ด้วยนะคะ
เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะ   อาจารย์ทัศนีย์

  • ด้วยความยินดี   ขอบคุณค่ะ