ติดต่อ

  ติดต่อ

คุณธรรมนำความรู้....เด็กดีศรีพระยา

วันนี้(24  มกราคม  2550)   เกิดกิจกรรมดีๆที่พระยาประเสริฐฯ เมื่อเวลา  7.45 น.  นักเรียนทุกคนและบุคลากรในโรงเรียนทุกคนเช่นกัน   พร้อมกันที่บริเวณหน้าเสาธง   เพื่อเคารพธงชาติก่อนปฎิบัติหน้าที่ประจำวัน  หลังจากนั้นมีกิจกรรม   มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียน   ตามโครงการ   เด็กดีศรีพระยาฯ ของโรงเรียนพระยาประเสริฐฯบรรยากาศของกิจกรรมดีมาก   มีผู้ปกครองร่วมแสดงความยินดี ด้วยความชื่นชมในผลงานดิฉันตามไปสัมภาษณ์   ครูผู้รับผิดชอบโครงการนี้   คุณครูวันเพ็ญ    บุญนัดดา   ในหัวข้อ  ที่มาของโครงการ   ผลการดำเนินงานและความรู้สึกในฐานหังหน้าโครงการ  และความประทับใจ  ภาคภูมิใจ

 

กิจกรรม   ยอดเด็กดีศรีพระยาฯ   เป็นกิจกรรมที่มุ่งพัฒนาคุณลักษณะของผู้เรียนด้านคุณธรรม   จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์   ส่งเสริมให้นักเรียน   ทำดีและยกย่อง   ผู้ที่ทำความดีเป็นแบบอย่างแก่ผู้อื่น  ให้เป็นที่ยอมรับในสังคมครูประจำชั้นจะเป็นพิจารณาคัดเลือก   ยอดเด็กดีศรีพระยาฯ  ตามเกณฑ์ที่กำหนด   ห้องเรียนละ  2  คน  เพื่อเข้ารับเกียรติบัตร   ในวันเด็กของทุกปี

ผลที่ได้จากกิจกรรม ยอดเด็กดีศรีพระยาฯ   พบว่า  นักเรียนให้ความสนใจและเห็นความสำคัญ   ต้องการเป็น ยอดเด็กดีศรีพระยาฯ   มากขึ้น  นักเรียนที่ได้รับเกียรติบัตรรู้สึกภูมิใจ   โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ปกครองให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี

ในวโรกาสปีแห่งการเฉลิมฉลองทรงครองราชย์ครบ  60  ปี  การทำความดีถวายองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ   ถือเป็นสิ่งอันประเสริฐ   ที่คนไทยทุกคนควรทำดีโดยทั่งกัน  ในฐานครูผู้อบรมสั่งสอนศิษย์ให้เป็นคนดี   มีคุณธรรม   จริยธรรม   เป็นที่ยอมรับของสังคมได้   ก็ถือว่าได้ทำความดี   ถวายในหลวงแล้วและมุ่งมั่นทำความดี ถวายพระองค์ท่าน   ด้วยการตั้งใจอบรมสั่งสอนศิษย์ให้เป็นคนดีของสังคมและประเทศต่อไป..........ครูวันเพ็ญ   บุญนัดดา  พูดด้วยความภาคภูมิใจในผลงาน

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

หมายเลขบันทึก: 74213, เขียน: , แก้ไข, , สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 2, อ่าน: คลิก

ความเห็น (2)

tadsanee
IP: xxx.121.174.85
เขียนเมื่อ 
ขออนุญาตว่าเมื่อวันที่มาเยี่ยมโรงเรียนพระยาประเสริฐฯช่วยสอนเทคนิคทำบล็อกให้สวยอย่างนี้ด้วยนะคะ

สวัสดีค่ะ   อาจารย์ทัศนีย์

  • ด้วยความยินดี   ขอบคุณค่ะ