QA วันละดัชนี : 15. การประเมินผู้บริหาร

บอย สหเวช


      คณะสหเวชศาสตร์ มีการประเมินผู้บริหารปีละ 2 ครั้ง ครั้งแรก เริ่มวันที่ 1ตุลาคม  - 31 มีนาคม ปีถัดไป ครั้งที่ 2 เริ่มเดือนเมษายน - 30 กันยายน 

     ผมถูกประเมินกับเค้าไปด้วย ความจริงเป็นผู้บริหารเล็ก ๆ ในคณะ แต่การประกันคุณภาพกำหนดให้มีการประเมินผู้บริหารในดัชนีที่ 7.1 ด้วย ส่วนใหญ่เกณฑ์นี้ โดยมากจะได้ 4 มาโดยตลอด ติดอยู่เกณฑ์การตัดสินลำดับสุดท้าย คือ การนำผลการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนา

     การประเมินรอบที่ผ่านมา มีการกำหนดให้ผู้บริหารเขียน สิ่งที่ตั้งใจว่าจะปรับปรุงและพัฒนาให้ดีขึ้น ผมเขียนไปสั้น ๆ ไม่กล้าเขียนลงไปมาก เพราะเป็นสัญญาใจกับตัวเองว่า สิ่งที่เราเขียนลงไปนั้น ต้องทำได้ด้วย ผมเขียนไปว่า "การสร้างบรรยากาศแห่งมิตรไมตรีให้เกิดขึ้นในที่ทำงาน" เชื่อมั่นว่าถ้าบรรยากาศได้ อย่างอื่นที่คาดหวังไว้จะตามมาด้วย 

   ได้เริ่มจากการทานข้าวนอกสถานที่ด้วยกัน และเชิญท่านคณบดีด้วยครับ ไปทานข้าวร่วมกันเป็นงาน ๆ ครับ แต่ถึงวันนี้ยังไม่ครบทุกงาน เหลืออีก 2 งาน ต้องทำให้ครบครับ  

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สำนักงานเลขานุการคณะสหเวชศาสตร์

คำสำคัญ (Tags)#มหาวิทยาลัยนเรศวร#การประกันคุณภาพ#คณะสหเวชศาสตร์#ดัชนีที่7.5-50#sar-on-blog#qaวันละดัชนี

หมายเลขบันทึก: 74200, เขียน: 24 Jan 2007 @ 17:48 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 17:08 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 2, อ่าน: คลิก


ความเห็น (2)

ในส่วนของการประเมินผู้บริหารนี้  รูปแบบของการประเมิน คือ อันเดียวกับที่จะต้องถูกประเมินผลการปฎิบัติงาน รึเปล่าค่ะ  หรือใช้แบบฟอร์มต่างกัน
เขียนเมื่อ 

ขออนุญาตแจมนะคะ คุณรัตติยา

          ผู้บริหารของคณะสหเวชศาสตร์  จะถูกประเมินเพิ่มขึ้นจากการประเมินผลการปฏิบัติงานทั่วๆ ไปอีกค่ะ 

          แบบฟอร์มที่เพิ่มขึ้นสำหรับการประเมินการบริหารงาน จะเป็นแบบฟอร์มสำหรับประเมินการบริหารในภาพรวม (ไม่เจาะจงบุคคลใด บุคคลหนึ่ง) แต่มี 2 แบบ คือ

  1. เป็นแบบที่ให้ผู้บริหารประเมินตนเอง
  2. เป็นแบบที่ให้ผู้ใต้บังคับบัญชา (หรือบุคลากรที่เหลือทั้งหมด) ประเมิน

เรา (หมายถึงผู้บริหารทุกคน) จะเอาผลประเมินทั้ง 2 อย่าง มาเปรียบเทียบกัน ว่าสอดคล้องกันหรือไม่  แตกต่างกันอย่างไร เพื่อปรับปรุงการบริหารในภาพรวม และรายงานให้บุคลากรทุกท่านทราบด้วย 

แบบประเมินเป็นอย่างไร สามารถติดตามได้ที่ Self AAR 6 ค่ะ

ขอขอบคุณที่ให้ความสนใจนะคะ