ในปัจจุบัน กระแสของโลกทุนนิยมมาแรง จนหน่วยงานเล็ก ๆ หลาย ๆ หน่วยงานต้องมีการปรับปรุง และไหวตัว เพื่อให้องค์กรอยู่รอด ทั้งยังเป็นการวัดประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงบประมาณที่ได้รับมา และยังมีส่วนช่วยในการวางแผนด้านงบประมาณ  ด้วยเหตุนี้การคิดต้นทุนจึงเป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่หน่วยงานหลาย ๆ หน่วยนำมาปฏิบัติ แต่สำหรับหน่วยงานทางรังสีวิทยา มีกิจกรรมการทำงานเยอะมากมาย ตั้งแต่การลงทะเบียนรับผู้ป่วย การเตรียมความพร้อม การฉายรังสี การQC ฟิล์ม การล้างฟิล์ม การอ่านผล การมอบผล การแปลผล การรับฟิล์มกลับ การจัดเก็บฟิล์ม นอกจากนี้ยังมีการนัดตรวจพิเศษทางรังสีวิทยา และการนัดอัลตร้าซาวด์ การตรวจอัลตร้าซาวด์ การตรวจพิเศษทางรังสี เป็นต้น ทุก ๆ กิจกรรมที่กล่าวมาล้วนเป็นรายละเอียดปลีกย่อยเพื่อให้ได้มาซึ่งผลผลิต การคิดต้นทุนที่ดีที่สุดจึงควรเป็นเช่นไร........................แบบไหนจึงจะเหมาะกับเอกซเรย์ที่สุด