ตราเครื่องหมายรถส่วนกลาง


ตราเครื่องหมายและอักษรชื่อแสดงสังกัดของส่วนราชการในวรรคหนึ่ง และวรรคสอง ให้พ่นด้วยสีขาว เว้นแต่ใช้สีขาวแล้วมองไม่เห็นชัดเจนให้ใช้สีอื่นแทน

      วันที่ 4-5 พฤศจิกายน 48 ได้เข้าร่วมการสัมมนาทางวิชาการ  เรื่อง ทิศทางสัมมนาในการบริหารพัสดุปี พ.ศ. 2548 และข้อพึงระมัดระวังในการปฏิบัติงาน  โดยสมาคมนักบริหารพัสดุแห่งประเทศไทย เป็นผู้จัดการสัมมนา ที่จังหวัดพิษณุโลก จากการสัมมนาดังกล่าว ได้ความรู้มากมายจริงๆ  และมีอยู่เรื่องหนึ่งซึ่งคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์ต่อชุมชนคนพัสดุ วันนี้เลยเก็บเรื่องราวที่ได้จากคำถามของผู้เข้าร่วมสัมมนาและคำตอบจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ มาเล่าสู่กันฟังค่ะ

       มีผู้เข้าร่วมสัมมนาท่านหนึ่งถามเกี่ยวกับตราเครื่องหมายของรถส่วนกลาง ว่าในปัจจุบันรถส่วนกลางของราชการที่เห็นโดยทั่วไป ตราเครื่องหมายประจำของส่วนราชการไม่ได้พ่นสี แต่เป็นการติดสติ๊กเกอร์แทน จึงถามว่า การติดสติ๊กเกอร์นั้น ผิดระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการหรือไม่ เพราะสมัยนี้เป็นสมัย เทคโนโลยีสมัยใหม่แล้ว

       คำถามข้อนี้ ผู้แทนจากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เป็นผู้ตอบว่า ให้ยึดตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ พ.ศ. 2523 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ไม่ฟันธงว่าผิดหรือถูก)

      ดังนั้น จึงขอยกข้อความในระเบียบฯ บางตอนมาให้อ่านประดับความรู้ (และกลับไปดูว่าของหน่วยงานเราเป็นอย่างไรกันบ้าง)

      **  ข้อ 7 รถส่วนกลางทุกคันให้มีตราเครื่องหมายประจำของส่วนราชการขนาดกว้างหรือยาว ไม่น้อยกว่า 18 เซนติเมตร และอักษรชื่อเต็มของส่วนราชการขนาดสูงไม่น้อยกว่า 5 เซนติเมตร หรือชื่อย่อขนาดสูงไม่น้อยกว่า 7.5 เซนติเมตร ไว้ด้านข้างนอกรถทั้ง 2 ข้าง

        สำหรับรถจักรยานยนต์ ขนาดของตราเครื่องหมายและอักษรชื่อแสดงสังกัดของส่วนราชการให้ลดลงตามส่วน

        ตราเครื่องหมายและอักษรชื่อแสดงสังกัดของส่วนราชการในวรรคหนึ่ง และวรรคสอง ให้พ่นด้วยสีขาว เว้นแต่ใช้สีขาวแล้วมองไม่เห็นชัดเจนให้ใช้สีอื่นแทน ในกรณีที่มีการจำหน่ายรถส่วนกลาง ให้ส่วนราชการเจ้าของรถลบหรือทำลายตราเครื่องหมายและอักษรชื่อแสดงสังกัดของส่วนราชการออกทั้งหมด ก่อนที่จะส่งมอบรถส่วนกลางให้บุคคลอื่น

       ส่วนราชการใดมีเหตุผลและความจำเป็นซึ่งเห็นว่า การมีตราเครื่องหมายและอักษรชื่อแสดงสังกัดของส่วนราชการไว้ด้านข้างนอกรถ อาจไม่ปลอดภัยต่อผู้ใช้ หรือไม่เหมาะสมแก่การปฏิบัติงาน ให้ขออนุมัติปลัดกระทรวง เพื่อขอยกเว้นการมีตราเครื่องหมายและอักษรชื่อแสดงสังกัดได้

       สำหรับส่วนราชการซึ่งมิได้อยู่ในบังคับบัญชาของปลัดกระทรวง หรือมิได้สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง ให้หัวหน้าส่วนราชการขออนุมัติต่อผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไป

       รถคันใดได้รับยกเว้นการมีตราเครื่องหมายและอักษรชื่อแสดงสังกัดของส่วนราชการ ให้ส่วนราชการรายงานผู้รักษาการตามระเบียบ และสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินทราบ และให้มีการพิจารณาทบทวนเหตุผลและความจำเป็นของการยกเว้นการมีตราเครื่องหมายและอักษรชื่อแสดงสังกัด ของส่วนราชการ ในช่วงเวลาอันเหมาะสมอยู่เสมอด้วย

       ในส่วนของการตรวจ  ทางผู้แทน  สตง. ฝากมาบอกว่า ยึดการตรวจตามระเบียบนี้อยู่ค่ะ อย่างไรก็ตาม ฝากไปสมาชิกไปดูด้วยนะคะว่าตรารถส่วนกลางเราเป็นอย่างไร

คำสำคัญ (Tags): #uncategorized
หมายเลขบันทึก: 7419เขียนเมื่อ 17 พฤศจิกายน 2005 14:57 น. ()แก้ไขเมื่อ 22 มิถุนายน 2012 10:47 น. ()สัญญาอนุญาต: จำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (2)
ดีใจครับที่พี่พร ได้เขียน Blog ทำให้ Blog พัสดุไม่เงียบเหงา กำลังจะเริ่มเขียนเรื่องตราเครื่องหมายรถอยู่เหมือนกัน

ตกลงว่ายังไงครับ ติดสติ๊กเกอร์ ได้หรือไม่ ในปัจจุบัน

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
ClassStart Books
โครงการหนังสือจากคลาสสตาร์ท