โรงเรียนชาวนาระดับมัธยม (๒๑)

โรงเรียนชาวนาระดับมัธยม (๒๑)

           นักเรียนโรงเรียนชาวนาต้องอ่าน “ตำรา” ด้วยนะครับ     จะเห็นว่าเอกสารเผยแพร่วิชาการแบบง่ายๆ ของทางราชการมีประโยชน์ต่อการเรียนรู้ของนักเรียนชาวนาอย่างยิ่ง

เอกสารอ่านเสริม

                              

เอกสารชุดที่  1  จากวารสารผลิใบ  ฉบับประจำเดือนมีนาคม  2546 
เรื่องคุณภาพของน้ำหมักชีวภาพ

                               
เอกสารชุดที่  2  จากวารสารผลิใบ  ฉบับประจำเดือนเมษายน  2546 
เรื่องปุ๋ยชีวภาพและปุ๋ยอินทรีย์ 
                             

เอกสารชุดที่  3  จากวารสารผลิใบ  ฉบับประจำเดือนตุลาคม  2547 
เรื่องฮอร์โมนไข่เร่งการออกดอกของพืช  (1) 

                             

เอกสารชุดที่  3  จากวารสารผลิใบ  ฉบับประจำเดือนตุลาคม  2547 
เรื่องฮอร์โมนไข่เร่งการออกดอกของพืช  (2)

                              

เอกสารชุดที่  4  จากวารสารผลิใบ  ฉบับประจำเดือนตุลาคม  2547 
เรื่องการผลิตปุ๋ยหมักฟางและตอซังข้าว  (1) 

                              

เอกสารชุดที่  4  จากวารสารผลิใบ  ฉบับประจำเดือนตุลาคม  2547 
เรื่องการผลิตปุ๋ยหมักฟางและตอซังข้าว  (2) 

                               
เอกสารชุดที่  5  วารสารกสิกร  ฉบับประจำเดือนกรกฎาคม – สิงหาคม  2547 
เรื่องเลิกเผาฟางข้าวกันได้แล้ว  (1) 
                               
เอกสารชุดที่  5  วารสารกสิกร  ฉบับประจำเดือนกรกฎาคม – สิงหาคม  2547 
เรื่องเลิกเผาฟางข้าวกันได้แล้ว  (2) 
                                

เอกสารชุดที่  5  วารสารกสิกร  ฉบับประจำเดือนกรกฎาคม – สิงหาคม  2547 
เรื่องเลิกเผาฟางข้าวกันได้แล้ว  (3)

                               

เอกสารชุดที่  5  วารสารกสิกร  ฉบับประจำเดือนกรกฎาคม – สิงหาคม  2547 
เรื่องเลิกเผาฟางข้าวกันได้แล้ว  (4) 

           นี่เป็นเพียงตัวอย่างนะครับ    นักเรียนชาวนาบางคนอาจฟังทีวี   ฟังวิทยุ  หรืออ่านนิตยสารอื่นๆ ก็ถือว่าเป็นแหล่งความรู้แจ้งชัด (Explicit Knowledge) จากภายนอก    สำหรับให้นักเรียนชาวนาได้นำมาใคร่ครวญ  และปรับปรุง  แล้วทดลองใช้    อันจะนำไปสู่การสร้างความรู้จากการทดลองปฏิบัติต่อไป    เป็นวงจรไม่รู้จบ

วิจารณ์ พานิช
๒๔ สค. ๔๘

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KMI Thailandความเห็น (0)

คำสำคัญ (Tags)

#uncategorized

หมายเลขบันทึก

7408

เขียน

17 Nov 2005 @ 13:39
()

แก้ไข

11 Feb 2012 @ 14:06
()

สัญญาอนุญาต

สงวนสิทธิ์ทุกประการ
อ่าน: คลิก