โรงเรียนชาวนาระดับมัธยม (๒๑)

โรงเรียนชาวนาระดับมัธยม (๒๑)

           นักเรียนโรงเรียนชาวนาต้องอ่าน “ตำรา” ด้วยนะครับ     จะเห็นว่าเอกสารเผยแพร่วิชาการแบบง่ายๆ ของทางราชการมีประโยชน์ต่อการเรียนรู้ของนักเรียนชาวนาอย่างยิ่ง

เอกสารอ่านเสริม

                              

เอกสารชุดที่  1  จากวารสารผลิใบ  ฉบับประจำเดือนมีนาคม  2546 
เรื่องคุณภาพของน้ำหมักชีวภาพ

                               
เอกสารชุดที่  2  จากวารสารผลิใบ  ฉบับประจำเดือนเมษายน  2546 
เรื่องปุ๋ยชีวภาพและปุ๋ยอินทรีย์ 
                             

เอกสารชุดที่  3  จากวารสารผลิใบ  ฉบับประจำเดือนตุลาคม  2547 
เรื่องฮอร์โมนไข่เร่งการออกดอกของพืช  (1) 

                             

เอกสารชุดที่  3  จากวารสารผลิใบ  ฉบับประจำเดือนตุลาคม  2547 
เรื่องฮอร์โมนไข่เร่งการออกดอกของพืช  (2)

                              

เอกสารชุดที่  4  จากวารสารผลิใบ  ฉบับประจำเดือนตุลาคม  2547 
เรื่องการผลิตปุ๋ยหมักฟางและตอซังข้าว  (1) 

                              

เอกสารชุดที่  4  จากวารสารผลิใบ  ฉบับประจำเดือนตุลาคม  2547 
เรื่องการผลิตปุ๋ยหมักฟางและตอซังข้าว  (2) 

                               
เอกสารชุดที่  5  วารสารกสิกร  ฉบับประจำเดือนกรกฎาคม – สิงหาคม  2547 
เรื่องเลิกเผาฟางข้าวกันได้แล้ว  (1) 
                               
เอกสารชุดที่  5  วารสารกสิกร  ฉบับประจำเดือนกรกฎาคม – สิงหาคม  2547 
เรื่องเลิกเผาฟางข้าวกันได้แล้ว  (2) 
                                

เอกสารชุดที่  5  วารสารกสิกร  ฉบับประจำเดือนกรกฎาคม – สิงหาคม  2547 
เรื่องเลิกเผาฟางข้าวกันได้แล้ว  (3)

                               

เอกสารชุดที่  5  วารสารกสิกร  ฉบับประจำเดือนกรกฎาคม – สิงหาคม  2547 
เรื่องเลิกเผาฟางข้าวกันได้แล้ว  (4) 

           นี่เป็นเพียงตัวอย่างนะครับ    นักเรียนชาวนาบางคนอาจฟังทีวี   ฟังวิทยุ  หรืออ่านนิตยสารอื่นๆ ก็ถือว่าเป็นแหล่งความรู้แจ้งชัด (Explicit Knowledge) จากภายนอก    สำหรับให้นักเรียนชาวนาได้นำมาใคร่ครวญ  และปรับปรุง  แล้วทดลองใช้    อันจะนำไปสู่การสร้างความรู้จากการทดลองปฏิบัติต่อไป    เป็นวงจรไม่รู้จบ

วิจารณ์ พานิช
๒๔ สค. ๔๘

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KMI Thailandความเห็น (0)