"แจ้งพนักงานบริษัท Indy Freedom Company ทุกคน"

ธีรภัทร
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
"แจ้งพนักงานบริษัท Indy Freedom Company ทุกคน"

"แจ้งพนักงานบริษัท Indy Freedom Company ทุกคน"

วาระการประชุม
ครั้งที่ 2/2548
วันจันทร์ ที่ 21 พฤศจิกายน 2548

ณ ลานหน้าอาคาร 34


วาระที่ 1 เรื่องที่แจ้งให้ทราบ

  • รายงานผลการศึกษาหาข้อมูล การประดิษฐ์และงานหัตถกรรมที่น่าสนใจ  และการทดลองประดิษฐ์ที่ห้อยโทรศัพท์มือถือของฝ่ายจัดอบรม
  • รายงานผลการติดต่อโรงเรียนประถมและมัธยม ที่อยู่ใกล้ๆมหาวิทยาลัย เพื่อขอเข้าไปจัดกิจกรรมฝึกอบรมและติดต่อทำหนังสือขออนุญาตจากทางคณะครุศาสตร์  ของฝ่ายประสานงาน
  • รายงานผลการทำโลโก้ของบริษัท สกรีนโลโก้บนเครื่องแบบพนักงาน และทำสื่อประชาสัมพันธ์บริษัทของฝ่ายผลิตสื่อ
  • รายงานผลการระดมทุนทรัพย์งานพนักงานในบริษัท เพื่อใช้เป็นทุนก่อตั้งบริษัทจัดทำบัญชีรายรับ-รายจ่าย และดูแลค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติหน้าที่ของแต่ละฝ่าย ของฝ่ายการเงิน

วาระที่ 2 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

  • ร่วมกันตัดสินใจเลือกโครงการจัดอบรม
  • ร่วมกันวางแผนและนัดหมายการไปจัดฝึกอบรมตามโรงเรียนต่างๆ

ธีรภัทร   สุดาทิศ

(ประธานบริษัท) 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บริษัทอินดี้ฟรีด้อมความเห็น (1)

the burn
IP: xxx.113.16.250
เขียนเมื่อ 
รับทราบครับ