การดำเนินงานของบริษัท Indy Freedom Company

ธีรภัทร
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
การดำเนินงานระยะต้น (2 สัปดาห์)

จากการดำเนินงานของบริษัท 2 สัปดาห์แรก

แต่ละฝ่ายปฏิบัติตามหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมาย ดังนี้

ฝ่ายจัดอบรม

  • ศึกษาหาข้อมูล การประดิษฐ์และงานหัตถกรรมที่น่าสนใจ เพื่อนำมาประชุมและตัดสินใจ
  • ศึกษาและทดลองปฏิบัติ งานประดิษฐ์ที่ห้อยโทรศัพท์มือถือ

ฝ่ายประสานงาน

  • ติดต่อโรงเรียนประถมและมัธยม ที่อยู่ใกล้ๆมหาวิทยาลัย เพื่อขอเข้าไปจัดกิจกรรมฝึกอบรม
  • ติดต่อทำหนังสือขออนุญาตจากทางคณะครุศาสตร์

ฝ่ายผลิตสื่อ

  • ทำโลโก้ของบริษัท
  • สกรีนโลโก้บนเครื่องแบบพนักงาน
  • ทำสื่อประชาสัมพันธ์บริษัท

ฝ่ายการเงิน

  • ระดมทุนทรัพย์งานพนักงานในบริษัท เพื่อใช้เป็นทุนก่อตั้งบริษัท
  • จัดทำบัญชีรายรับ-รายจ่าย
  • ดูแลค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติหน้าที่ของแต่ละฝ่าย

 

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บริษัทอินดี้ฟรีด้อมความเห็น (0)