ข้อสังเกตจากอาจารย์นิเทศก์1

การให้เกียรติผู้ร่วมงาน..

หลังจากอ่านบันทึกของนักศึกษาไปแล้วในข่วงอาทิตย์ที่ผ่านมา ซึ่งมีจำนวนต่ำสุด 4 ฉบับและสูงสุด 10 ฉบับ ภายในระยะเวลาของการฝึกงานเท่ากัน ก็มีข้อสังเกตโดยรวม 3 ประเด็นที่ต้องการให้นักศึกษาส่วนใหญ่ปรับปรุงเป็นการด่วนคือ

1. การเขียนถึงผู้ร่วมงานโดยใช้คำว่า พี่เจ้าหน้าที่ หรืออื่นๆ โดยไม่ระบุชื่อ เป็นการไม่ให้เกียรติแก่ผู้ร่วมงาน ในเชิงของการตระหนักว่าบุคคลนั้นๆ มีตัวตน หรือแสดงว่านักศึกษาไม่ใส่ใจว่าบุคคลนั้นๆ จะชื่ออะไร 

2. ลักษณะการเขียนแบบ "อะไร" คือการบรรยายว่านักศึกษาทำสิ่งนั้นสิ่งนี้ เช่น ไปถ่ายภาพ ทำป้ายประกาศ จัดนิทรรศการ ตัดต่อวีดิทัศน์ ไม่แสดงถึงองค์ความรู้ที่เกิดขึ้นในตัวนักศึกษาเท่ากับการเขียนแบบ "อย่างไร" เช่น เขียนป้ายผ้าขนาด... ใช้สี....โดยผสมสี..ต่อน้ำ... ใช้แปรงชนิดแบนขนาด... มีเทคนิคที่ต้องระวังคือ...ฯลฯ

3. การเขียนด้วยตัวสะกดแบบสมัยนิยม พอจะรับได้ เช่น นู๋-หนู แต่การเขียนแบบสะกดคำผิดนั้น ไม่ควรเกิดขึ้น เช่น มหาลัย  วิทลัย ฯลฯ ไม่ว่าจะเป็นคำภาษาใดก็ตาม  ถ้าไม่แน่ใจ ควรตรวจสอบกับพจนานุกรมหรือผู้รู้จริง  คำที่ยาวๆ ย่อได้โดยใช้ ฯ เช่น เทคโนฯ หรือ ' เช่น มหา'ลัย แต่ต้องเป็นคำที่เป็นที่เข้าใจกันโดยทั่วไป  

ขอให้นักศึกษาฝึกงานนำข้อสังเกตดังกล่าวไปพิจารณาปรับปรุงการเขียนบันทึกด้วย

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ศูนย์การฝึกประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีการศึกษาความเห็น (0)

คำสำคัญ (Tags)

#uncategorized

หมายเลขบันทึก

7395

เขียน

17 Nov 2005 @ 11:01
()

แก้ไข

05 May 2012 @ 10:06
()

สัญญาอนุญาต

สงวนสิทธิ์ทุกประการ
อ่าน: คลิก