ข้อสังเกตจากอาจารย์นิเทศก์1

  ติดต่อ

  การให้เกียรติผู้ร่วมงาน..  

หลังจากอ่านบันทึกของนักศึกษาไปแล้วในข่วงอาทิตย์ที่ผ่านมา ซึ่งมีจำนวนต่ำสุด 4 ฉบับและสูงสุด 10 ฉบับ ภายในระยะเวลาของการฝึกงานเท่ากัน ก็มีข้อสังเกตโดยรวม 3 ประเด็นที่ต้องการให้นักศึกษาส่วนใหญ่ปรับปรุงเป็นการด่วนคือ

1. การเขียนถึงผู้ร่วมงานโดยใช้คำว่า พี่เจ้าหน้าที่ หรืออื่นๆ โดยไม่ระบุชื่อ เป็นการไม่ให้เกียรติแก่ผู้ร่วมงาน ในเชิงของการตระหนักว่าบุคคลนั้นๆ มีตัวตน หรือแสดงว่านักศึกษาไม่ใส่ใจว่าบุคคลนั้นๆ จะชื่ออะไร 

2. ลักษณะการเขียนแบบ "อะไร" คือการบรรยายว่านักศึกษาทำสิ่งนั้นสิ่งนี้ เช่น ไปถ่ายภาพ ทำป้ายประกาศ จัดนิทรรศการ ตัดต่อวีดิทัศน์ ไม่แสดงถึงองค์ความรู้ที่เกิดขึ้นในตัวนักศึกษาเท่ากับการเขียนแบบ "อย่างไร" เช่น เขียนป้ายผ้าขนาด... ใช้สี....โดยผสมสี..ต่อน้ำ... ใช้แปรงชนิดแบนขนาด... มีเทคนิคที่ต้องระวังคือ...ฯลฯ

3. การเขียนด้วยตัวสะกดแบบสมัยนิยม พอจะรับได้ เช่น นู๋-หนู แต่การเขียนแบบสะกดคำผิดนั้น ไม่ควรเกิดขึ้น เช่น มหาลัย  วิทลัย ฯลฯ ไม่ว่าจะเป็นคำภาษาใดก็ตาม  ถ้าไม่แน่ใจ ควรตรวจสอบกับพจนานุกรมหรือผู้รู้จริง  คำที่ยาวๆ ย่อได้โดยใช้ ฯ เช่น เทคโนฯ หรือ ' เช่น มหา'ลัย แต่ต้องเป็นคำที่เป็นที่เข้าใจกันโดยทั่วไป  

ขอให้นักศึกษาฝึกงานนำข้อสังเกตดังกล่าวไปพิจารณาปรับปรุงการเขียนบันทึกด้วย

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ศูนย์การฝึกประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีการศึกษา

หมายเลขบันทึก: 7395, เขียน: , แก้ไข, 2012-05-05 10:06:47+07:00 +07 Asia/Bangkok, สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (Tags) #uncategorized

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (0)