ธนชัย9

การฝึกประสบการณ์ที่ ร.ร.มัธยมสาธิตสวนสุนันทา
วันที่16 พย. 2548 วันนี้ลาป่วยอีก1วันคับไปหาหมอคับ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกของ ธนชัยความเห็น (0)