วันที่16 พย. 2548 วันนี้ลาป่วยอีก1วันคับไปหาหมอคับ