ผมได้รับทุนจากมหาวิทยาลัยนเรศวรให้ไปฝึกอบรมระยะสั้นที่ออสเตรเลีย ทางโครงการให้ผมเขียนจุดประสงค์ ความคาดหวังเป็นภาษาอังกฤษ ซึ่งผมก็ได้พยายามเขียนตามที่พอจะเขียนได้ เพราะอยู่บ้านนอกใช้ภาษาอังกฤษน้อยมากใช้คำเมืองมากกว่า เลยลองเอามานำเสนอไว้ในblogครับ ไม่แน่ใจจะถูกหลักไวยากรร์หรือเปล่า ผมเขียนโดยไม่ได้เปิดตำราหรือดิกชันนารี ใช้ความรู้เดิมทั้งนั้นเลย

Objective for Training
1.     To learn about Health Service system , Health care Management in Australia
2.     To learn about Rural Medical Training and Role of Family Doctor in Australia
3.     To learn about Primary care and Rural/Community Health in Australia
4.     To learn about Health Service/Care Planning, Community Health Analysis
5.     To learn about Medical Training in Community Hospital and Skill in teaching & Coaching
Result and Expectation
          When I finish this training course, I expect to know about Health Service system, Health Care Management, Rural Medical Training. Compare it with Thai system, Adjust and Apply to improve Health Service system and Health Care Management in Bantak District or may be in Tak Province. About working of Medical and Paramedical staff in Health care system in Thailand in some area don’t plan from Community problem, but come from policy or the past project, and loss of good monitoring and evaluation. This problem come from lag of knowledge and skills about Health care Management. Some area don’t use strategic planning, so the budget was used with wrong direction, don’t relevance to Community Problems and Population Health Needs. If I learn about the techniques in teaching and coaching, I can help them. In Thailand primary care was create for a long time, but more times passed, Thai people are more dependent with the hospital. They cannot take care themselves. The health status don’t increase along to increasing of health spending. So skill in teaching and coaching of rural doctors don’t be only important for Medical training, but for population in Health promotion and Prevention.
          I have worked in Community Hospital in Thai rural area for 13 years ago. I have known and learned about Thai rural Health, A lot of patients, and solved a lot of problems in Hospital Management. I found that some new doctors cannot work in small hospital, because of lagging medical equipments, Lab, or misunderstanding about patient and population. They lived and studied in City for a long time, when they was sent to rural area, they cannot adjust themselves and unhappy to working in rural area. I think that knowledge or experience of rural doctors in Community Hospital in Thailand can teach and coach Medical students and residence (family Medicine) to be good doctors that can work in rural area to care poor people with happiness. The medical students and residence will study appropriately with population and community. But Thai Medical Counsil don’t agree with this idea, so I want to study about Rural Medical training in Australia, and push this idea to Government because the one of Thai government policy is one District one Doctor (ODOD) , increasing doctors to solve insufficiency doctors in rural area.