ธนชัย8

การฝึกประสบการณ์ที่ ร.ร.มัธยมสาธิตสวนสุนันทา
วันที่ 15 พย. 2548 ลาป่วยคับเนื่องจากไปถอนฟันมาแล้วเลือดไหลไม่หยุดคับ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกของ ธนชัยความเห็น (0)