ดิฉันจึงได้เปิดชุมชนขึ้นใหม่ที่ GotoKnow.org แห่งนี้ชื่อว่า http://Cognition.GotoKnow.org เพื่อเป็นคลังความรู้ด้าน Cognitive Science และรวบรวมผู้ชำนาญการด้านนี้โดยเฉพาะคะ

ขณะนี้ในชุมชนบล็อกแห่งนี้ มีบล็อกดิฉันเองด้าน Human-Computer Interaction อยู่ที่ http://Usability.GotoKnow.org ซึ่งเน้นงานเขียนเกี่ยวกับ Human factors in User-Centered System Development คะ

และอีกบล็อกหนึ่งที่รอเจ้าของบล็อกอนุมัติอยู่คือ บล็อกของ รศ.ดร.ไสว เลี่ยมแก้ว คะ ซึ่งท่านเขียนเกี่ยวกับ Human Mind ท่านนี้เองคะที่เป็นผู้จุดประกายให้ดิฉันต้องจัดตั้งชุมชน Cognitive Psychology ขึ้นคะ

ขอเรียนเชิญผู้ที่เขียนบล็อกเกี่ยวกับด้านนี้ เข้าร่วมสมัครเข้าคลังความรู้แห่งนี้คะ

ปล. หากท่านอยากรู้เพิ่มเติมประโยชน์ของชุมชนบล็อก สามารถอ่านได้ที่
ชุมชนบล็อก = คลังความรู้เฉพาะด้าน ซึ่งรวบรวมจากบล็อกที่คัดสรร

ขอบคุณคะ
ดร.จันทวรรณ น้อยวัน