มหาวิทยาลัยกับงานวิจัย การปรับเปลี่ยนเพื่อภารกิจสร้างสรรค์ปัญญา ตอนจบ (5)

รากฐานการสร้างสรรค์ปัญญาของประเทศไทยอ่อนแอมาก เป็นจุดเปราะสำหรับอนาคตของประเทศ จำเป็นต้องเร่งแก้ไขอย่างรีบด่วนและจริงจังโดยการปรับเปลี่ยนอย่างถึงรากถึงโคน คือปรับเปลี่ยนทั้งเชิงวัฒนธรรม และเชิงโครงสร้างขององค์กรวิชาการ

         < เมนูหลัก >

         ตอนจบ (5)

         ปรับเปลี่ยนเชิงโครงสร้างมหาวิทยาลัย ภารกิจหลักสร้างสรรค์ปัญญา

         บทส่งท้าย

         สรรพสิ่งทั้งหลายต้องปรับตัวไปตามการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในยุคปัจจุบัน การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอย่างยวดเร็ว รุนแรง และคาดการณ์ล่วงหน้าได้ยาก ในสภาพเช่นนี้ สังคมที่มีเสถียรภาพคือ สังคมที่มีศักยภาพในการปรับเปลี่ยนได้สูง ซึ่งก็คือสังคมที่มีฐานปัญญากว้าง และมีรากฐานปัญญาและรากฐานการสร้างสรรค์ปัญญาของตัวเอง

         รากฐานการสร้างสรรค์ปัญญาของประเทศไทยอ่อนแอมาก เป็นจุดเปราะสำหรับอนาคตของประเทศ จำเป็นต้องเร่งแก้ไขอย่างรีบด่วนและจริงจังโดยการปรับเปลี่ยนอย่างถึงรากถึงโคน คือปรับเปลี่ยนทั้งเชิงวัฒนธรรม และเชิงโครงสร้างขององค์กรวิชาการ 

         บทความพิเศษ ตอนจบ (5) นี้ได้ จากหนังสือพิมพ์ กรุงเทพธุรกิจ ปีที่ 9 ฉบับที่ 2823 (109) 13 มิ.ย. 39 พิเศษ 6 (บทความไอที)

         เขียนโดย ศ.นพ.วิจารณ์  พานิช

         วิบูลย์ วัฒนาธร

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน นเรศวรวิจัย-QA-KMความเห็น (0)